Ürün Grubu: Diğer Ürünler
Etken Madde: 720 g/L Ethephon & 45 g/L Cyclanilide
Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)
Ambalaj Çeşitleri: 1 lt., 5 lt.
Özellikler
Finish Pro koza açtırıcı olarak doğru ve amacına uygun kullanıldığında pamuk üreticilerine büyük yararlar sağlar. Böylece pamuğun verim ve kalitesine zarar vermeksizin;
 -Pamuk makinalı hasada hazırlanır.
 -10-15 gün daha erken toplanması sağlanır.
 -El ile hasat kolaylaşır.
 -Pamuğu 3. ele bırakmadan en fazla iki elde toplanması sağlanır, toplama maliyeti düşürür.
 -Pamuğun yapraklarını dökerek taban kozaların çürümesi önlenir.
 -Pamuğu kademeli açtırma ve kademeli toplama olanağı ortaya çıkar.
 -Hasadın erken bitmesi nedeniyle, hububat ve kışlık sebze gibi ekilişler için tarlanın erkenden hazırlanmasını olanaklı kılar.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Henüz görüntüleme yok.

“Finish Pro SC 765” ilk inceleyen olun;