Ürün Grubu: Larvasitler
Etken Madde: Triflumuron 480 g/L
Formulasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj Çeşitleri: 5 L coex bidon
Özellikler
Halk Sağlığı alanında spesifik olarak larva mücadelesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir larvasittir. Sadece haşerelerin larva dönemlerine seçici etkili olup diğer canlılara ve çevreye toksik etkisi yoktur. Larva gelişimi sırasında yeni gömlek oluşumu için gerekli olan enzimi inhibe ederek deri oluşumunu engeller ve bunun sonucunda da larvalar ölür.
Zararlı Uygulama Metodu Seyreltme Oranı Uygulama Dozu Etki Süresi
Karasinek 104.2 ml ilaç+50 L su/100m2 0.5g ai/ha 10 gün
Sivrisinek 83.33 ml ilaç+100 L su/100m2 40g ai/ha 25 gün

 
Kullanım Metodu:
Starycide SC 480 haşerelerin üreme alanlarında sadece larva kontrolü amacıyla pülverizatör ile kullanılır.
Etkili Olduğu Haşereler:
Karasinek ve sivrisinek larvaları
Uygulama :
1) Sivrisinek Larva Mücadelesi
84 ml ilaç maksimum 100 litre su ile seyreltilerek, karışım 1 hektara uygulanır. (40 gram aktif madde/hektar)
Pülverizatör veya motorlu uygulama aletleri ile kalibrasyon yapılarak karıştırılacak su miktarı tespit edilir.
Etki süresi 25 gündür.
2) Karasinek Larva Mücadelesi
Çöplük alanlarda kullanılmak üzere;
104.2 ml ilaç 50 litre su ile karıştırılarak, pülverizatörle kaplama olarak ve derin nüfus edecek şekilde 100 m2‘ye kaplama olarak uygulanır. (0.5 gram aktif madde/m2)
Etki süresi 10 gündür.
Yeni ve Spesifik Etki Şekli:
Geniş spektrumludur.
Kitin Sentezi İnhibütörü (IGR) olduğundan larvalarda kitin gelişimini engelleyerek, deri değişiminin yapılmasını önler ve larvaların ölmesine neden olur.
Sindirim yolu ile etkilidir.
Yüksek Biyolojik Etkinlik:
Starycide SC 480, sadece larvalara karşı öldürücü özelliktedir.
Her türlü suda (kirli ve temiz) etkilidir.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından tavsiye edilmektedir.
Kullanımı Kolay ve Güvenilir:
Starycide SC 480, sıvı formulasyondur, kullanımı ve hazırlanması kolaydır.
Toz formulasyonlarda olduğu gibi kalıntı bırakma riski bulunmamaktadır.
Biodegredable olduğundan çevrede birikime neden olmaz, son derece güvenilirdir.

Henüz görüntüleme yok.

“Starycide SC 480” ilk inceleyen olun;