Aktif Madde: 240 g/l spinosad

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşı etkili geniş spektrumlu bir ilaçtır. Toprak kökenli aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa’dan doğal yollarla (fermantasyon-mayalanma yoluyla) elde edilmiştir. Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sistemine etki eder. İlaç haşerenin beslenmesini hemen durdurur. Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür. Sıcakkanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olması en önemli özelliklerinden biridir. Doğal yollarla elde edildiği ve düşük dozlarla kullanıldığı için doğayı kirletmez. Yeni ve diğer ilaçlardan farklı bir etki mekanizmasına sahip olduğundan çapraz bağışıklık (kros-rezistans) riski yoktur. Entegre mücadele programlarına uygundur. Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bugüne kadar gerçekleşmiş denemelerin hiçbirinde fitotoksite belirtisine rastlanmamıştır. Suyla hemen karıştığından her türlü kullanılabilir.

Ambalaj: 1 lt,500 ml,200 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 lt.su 7 gün
Biber (sera) Çiçek tripsi (Franklinella occidentalis) 40 ml/da 3 gün
Domates (sera) Domates güvesi (Tuta absoluta) 50 ml/100 lt.su 3 gün
Hıyar (sera) Çiçek tripsi (Franklinella occidentalis) 40 ml/da 3 gün
Çilek Çiçek tripsleri (Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa) 40 ml/da 3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar ile karışmaz. Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir. Entegre mücadele programlarına uygun olduğundan, faydalı böceklere zehirli bir preparat ile karıştırılırsa bu özelliğini kaybedebilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Spintor® 240 SC” ilk inceleyen olun;