Aktif Madde: 400 gr/lt Flusilazole

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler: Shuttle®, “Sterol inhibitör” grubuna ait geniş etki alanlı, sistemik bir fungisittir.

Ambalaj: 50cc

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Külleme (Uncinula necator) 3 ml/ 100 lt. su 28 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 5 ml/ 100 lt. su 28 gün
Külleme (Podosphaera leucotricha) 6 ml/ 100 lt. su
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 20 ml/ da 28 gün
Külleme (Erysiphe polygoni ) 15 ml/ da
Yenidünya Yeni Dünya Karalekesi (Venturia İnaequalis var eriobotryae) 5ml/100 L su 7 Gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ Külleme;
1.ilaçlama: Çiçeklenmeden önce, sürgünler 25-30 cm boya erişince
2.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğünde ve koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında
3.ve diğer ilaçlamalar 10-14 gün aralıklarla bölgenin meteorolojik ve ekolojik koşulları, hastalığın gelişme durumu göz önüne alınarak yapılır, tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamaya son verilir.

Elma Karaleke:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı zaman (patlamaya yakın)
2.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu devresinde (çiçekler kısa sapları ile ayrı ayrı görülünce)
3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 arasında dökülünce
Diğer ilaçlamalar: Yağışlar devam ettiği takdirde kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak 4.veya 5. ilaçlamalar da yapılır.

Elma Külleme:
1.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
2.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %60-70 döküldüğünde,
3.ve diğer ilaçlamalar 10-14 gün aralıklarla bölgenin meteorolojik ve ekolojik koşulları, hastalığın gelişme durumu göz önüne alınarak yapılır.

 

Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı ve Külleme;
Uygulamalara hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Bordo bulamacı ve kireç sülfür dışında kalan pek çok zirai mücadele ilacı ile karışabilir. Ancak geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı ufak çapta yapılan bir karışımla gözlenmelidir.

Henüz görüntüleme yok.

“Shuttle®” ilk inceleyen olun;