Aktif Madde: %75 Tribenuron methyl

Formulasyon: DF (Kuru akışkan)

Özellikler:RESİTAL STAR kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancıotlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancıotların büyümesi tatbikattan kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancıotların hassasiytlerine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancıot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar RESİTAL STAR’ın etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. RESİTAL STAR uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.

Ambalaj: 50 gr

Kullanıldığı Bitki ve Yabancı Otlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi
Buğday
Arpa
Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
Ballıbaba (Lamium spp.)
Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Kokarot (Bifora radianis)
Sarı ot (Boreava orientalis)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Sedef otu (Buglossoides arvensis)
Sinek kapan (Silene copoidea)
Yabani çam çiçeği (Geranium tuberosum)
Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)
Yabani fiğ (Vicia spp.)
Yabani turp (Raphanus sp.)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis)
Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata)
1 gr/da
Gökbaş (Centaurea depressa) 1,5 gr/da veya dekara 1 gr+% 0,1 yayıcı yapıştırıcı

 

UYGULAMA ŞEKLİ

RESİTAL STAR buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği çok yüksektir.

Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. RESİTAL STAR  tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı, problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tesbit edilir. En iyi netice tatbikat, yabancı otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak,15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş’ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır. Aynı yerde, aynı etki mekanizmasına sahip üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edildiği dozları ile bu yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür herbisitlerle tank karışımı yapılması ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller. RESİTAL STAR’ı bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik: Genel olarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu RESİTAL STAR’ın bazı yabancıotlar üzerindeki etkisini attırabileceği gibi etkinin daha çabuk ortaya çıkmasına da neden olacaktır. RESİTAL STAR 2,4-D Ester ve Amin terkipli ilaçlarla karıştırılıp kullanılabilir.

Ürün Münavebesi: Buğday ve arpadaki RESİTAL STAR kullanımından sonra normal ekim münavebesine giren  her kültür bitkisi ekilebilir.

Not: Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden RESİTAL STAR’ı anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarfından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

Henüz görüntüleme yok.

“Resital® Star” ilk inceleyen olun;