Aktif Madde: 452,42 gr/lt 2,4-D EHE + 6.25 gr/lt Florasulam

Formulasyon: SE (Süspo emülsiyon)

Özellikler:Resital® Duo, sistemik ve kontak etkili geniş spektrumlu bir herbisittir. Resital® Duo buğday ve arpanın her çeşidinde rahatlıkla uygulanabilir. Resital® Duo geniş yapraklı yabancı otları sistemik yolla kontrol ederek yabancı otun beslenmesini hemen durdurur ve ölüm belirtileri 1-2 gün içinde solma, sararma şeklinde görülmeye başlanır, tamamen ölümü hava sıcaklığına ve yabancı otun durumuna göre 7-14 gün içinde görülür. Buğday ve arpadan sonra ekilecek veya dikilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur. İlaçlamadan sonra herhangi bir nedenle buğday ve arpa tarlası bozulacak olursa toprak işlemesi yapıldıktan 7-15 gün sonra rahatlıkla başka bir mahsül ekilebilir. Toprakta bakiye bırakmaz. Resital® Duo her çeşit buğday ve arpa türlerinde emniyetli olduğu için verim kaybına neden olmaz. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.

Ambalaj: 1lt, 5 lt,

Kullanıldığı Bitki ve Yabancı otlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi
BUĞDAY-ARPA 14 gün
Kan damlası (Adonis aestivalis)
Sığır dili (Anchusa azurea)
Yatık boya kökü (Asperugo procumbens)
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
Sarı ot (Boreava orientalis)
Rum yalancı keteni (Camelina rumelica)
Yabani tere (Cardaria draba )
Boynuz otu (Cerastium dicothomum)
Uzun süperge otu (Descuraina sophia )
Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)
Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypecoum pendulum)
Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)
Trakya hardalı (Neslia apiculata)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Uzun meyveli bülbül otu (Sisymbrium altissimum)
Kaba tüylü fiğ (Vicia narbonensis)
Adi fiğ (Vicia sativa)
50 ml / da
Tarla papatyası (Anthemis fumarifolia)
Saka dikeni (Carduus picnocephalus)
Tarla hazeranı (Consolida regalis)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
Çoban deyneği (Polygonum bellardii)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Meryem dikeni (Silybum marianum)
Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos)
60 ml / da
Kekre (Acroptilon repens)
Kokarot (Bifora radianis)
Gökbaş (Centaurea depressa)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)
70 ml / da
Mısır * İmam pamuğu (Abutilon theophrasti)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Uzun loğusa otu (Aristolochia clematitis)
Sirken (Chenopodium album)
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
Dil kanatan (Galium aparina)
Gökbaş (Centaurea depressa)
Gece sefası (İpomea stolonifera)
Adi soda otu (Salsola kali)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
70 ml / da 14 gün
Kekre (Acroptilon repens)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
80 ml / da

*Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz

UYGULAMA ŞEKLİ

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 Co üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği:Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Hurdle Süper ile karıştırılırak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı ot ilaçları ile karştırılması tavsiye edilmez. Priban 4, Arriban 55 EC gibi insektisitler ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, Fosfat ve Potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeni ile, önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır.

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre : 14 gün

Henüz görüntüleme yok.

“Resital® Duo” ilk inceleyen olun;