Aktif Madde: %70 Thiophanate methyl

Formulasyon: WP (Suda ıslanabilir toz)

Özellikler:Mantari hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici sistemik bir fungisittir.

Ambalaj: 600gr

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 60 gr/100 lt.su 14 gün
Külleme (Podosphaera leucotricha) 60 gr/ 100 lt. su
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 60 gr/100 lt.su 14 gün
Kabakgiller * Külleme (Erysiphe spp. ) 40 gr/100 lt. su* 14 gün
Şeker pancarı Yaprak lekesi (Cercospora beticola) 40 gr/100 lt. su 14 gün
Şeftali Monilya (Monilia laxa) 60 gr/100 lt.su 14 gün
Kiraz Monilya (Sclerotinia laxa) 60 gr/100 lt. su 14 gün
Vişne Monilya (Sclerotinia laxa) 60 gr/ 100 lt. su 14 gün
Kayısı Monilya (Sclerotinia laxa) 60 gr/100 lt. su 14 gün
Yenidünya Karaleke (Venturia inaequalis var eribotryae) 60 gr/ 100 lt. su 14 gün
Ayva Monilya (Sclerotinia linhartiana) 60 gr/ 100 lt. su 14 gün
Bağ ** Külleme (Uncinula necator) 100 gr/100 lt.su 14 gün

* Ege ve Akdeniz Bölgesinde tavsiye edilmemelidir.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Elmada Külleme: 1. İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde 2. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının %60-70?i döküldüğü dönemde  3. ve diğer ilaçlamalar ise Mayıs ayı sonuna kadar birer hafta, Haziran ayının üçüncü haftası sonuna kadar 10?ar gün ara ile yapılmalıdır.

Armutta Karaleke: 1.ilaçlama çiçek gözleri patlamak üzereyken, 2.ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %80-90 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre yapılmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Monilya: 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte).

Ayvada Monilya: 1.İlaçlama: çiçeklerin %5?i açtığında, 2.İlaçlama: çiçeklerin %50 si açtığında, 3.İlaçlama: tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Yeni Dünyada Karaleke: 1.ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 4.ve diğer ilaçlamalar hastalığın durumuna göre hasada 20 gün kalana kadar uygulanır.

Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 15 gün ara ile 2-5 ilaçlama yapılmalıdır.

Şekerpancarında yaprak leke hastalığı: Tarlanın köşegenleri doğrultusunda rastgele alınan erişkin yaprakların %5?inde en az birer leke görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı, 10-14 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Bağda Külleme: 1.ilaçlama: Sürgünler 25?30 cm uzunlukta olunca 2. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğü dönemde, 3. ve diğer ilaçlamalar: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi, bölgelerin meteorolojik ve ekolojik koşullarıyla birlikte tanelere ben düşme dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Alkali karakterli ilaçlar hariç diğerleri ile karıştırılabilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Quartette® 70 WP” ilk inceleyen olun;