Ürün Grubu : Fungisitler
Etken Madde : % 80 Thiram
Formulasyon : WP (Suda Islanabilir Toz)
Ambalaj Çeşitleri : 400 g, 800 g

Özellikler

-İyi bir yayılma ve yapışma kabiliyetine sahiptir.
-Fareler ve tavşanlar üzerinde kaçırıcı (repellent) etkisi vardır.
-Sebze ve nohutta tohum ilacı olarakta kullanılabilir.
-Arılar için zararsızdır.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Şeftali
Monilya (Sclerotinia laxa) 300 g / 100 | su 14
Yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus)
Kayısı Monilya (Sclerotinia laxa) 200 g / 100 | su 14
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 150 g / 100 | su 14
Armut Karaleke (Venturia pirina) 150 g / 100 | su 14
Erik Cep Hastalığı (Taphrina pruni) 300 g / 100 | su 14
Kiraz
Monilya (Sclerotinia laxa) 150 g/ 100 | su 14
Nohut
Antraknoz (Ascochyta rabiei) 300 g/100 kg tohum – 200 g/100 | su(yeşil aksam ilaçlaması) 14
Sebze
Kök Çürüklüğü (,Alternaria,Fusaliun Spp.,Rhizoctonia,sclerotina,Pythium spp.) 200 g/100 l su tohum 14
Fasulye
Kök Çürüklüğü (,Alternaria,Fusaliun Spp.,Rhizoctonia,sclerotina,Pythium spp.) 300 g/100 l su 14
Fındık
Fındık faresi (Mucardinus sp.) 4 kg/100 l su 14
Yediuyur (Glis glis) 4 kg/100 l su
Fidan ve Omcalar
Tarla tavşanı (Lepus sp.) 150 g/1 l su 14
Ada tavşanı (oryctoleguss cuniculus) 150 g/1| su 14
Tütün
Çökerten (Damping off [Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Pythiumsp., Alterneris spp., Sclerotine spp.]) 200 g/100 l su veya 2,5-3 g/m^2 fidelik dönemde kullanılır. 14
Şekerpancarı
Kök boğazı yanıklığı (Phoma betae) 400 kg/100 kg tohum
Kavun
Antraknoz (Collectotrichum lagenarium) 300 g/100 kg tohum
Karpuz
Antraknoz (Collectotrichum lagenarium) 300 g/100 kg tohum
Soğan
Sürme (Urocystis cepulae) 5 kg/100 kg arpacık tohum

 

Bitkiler İle İlgili Tavsiyeler
Elma ve Armut Karaleke hastalığına karşı çiçek gözleri kabardığı zaman ilk ilaçlama, pembe gonca (elma), beyaz rozet (armut) devresi ikinci ilaçlama, çiçek taç yapraklarının % 70-80’i döküldüğünde üçüncü ilaçlama, hava şartlarına göre 10 günlük aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.
Nohutta Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süre ile su içersinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir.
Tarla tavşanına karşı fidan ve bağ omcalarının toprak seviyesinden bir metre yüksekliğe kadar olan kısımları ıslanıncaya kadar ilaçlanır.
Fındık faresine karşı fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.

İlacın Hazırlanması ve Kullanımı
Gerekli miktar ilaç, önce bir kap içerisinde az bir miktar su ile bulamaç haline getirilir. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. İlaç püskürtme aletine konmadan iyice karıştırılmalıdır.

Karışa Bilirlik Durumu
Lebaycid gibi pek çok insektisitle karıştırılabilir. Bakırlı fungisitlerle karıştırılamaz. Bitkilere bakırlı ilaç uygulamasının hemen sonra Pomarsol tatbikatı yapılmalıdır. Bakırlı ilaç tatbik edilmişse aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.

Antidotu ve Tedavisi
Özel bir antidotu yoktur

Henüz görüntüleme yok.

“Pomarsol Forte 80 WP” ilk inceleyen olun;