Aktif Madde: 37,5 gr/lt Mesotrione + 15 gr/lt Nicosulfuron

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:MONETT®, mısır tarlalarında sorun olan geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili yabancı ot ilacıdır.

MONETT® esas itibariyle sürgünlerin yapraklarından ve köklerden alınarak bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) taşınır ve uygulamadan hemen sonra büyümeyi durdurur. İlacın etkili maddelerinden biri olan mesotrione, yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur, klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar böylece yabancı otları öldürür. Nicosulfuron ise sulfonylurea grubundan bir aktif madde olup ALS enzimi sentezi inhibitörüdür. Bu enzime temel protein bloklarından vailne ve isoleucine?in yapımında ihtiyaç vardır. İnhibasyon sonucunda yabancı otların büyümesi ve faaliyetleri hızla durur. İlaçlamalarda ilk belirtiler bir hafta içinde ortaya çıkar 15-20 gün içinde yabancı otlar tamamen ölür.

Ambalaj: 1lt, 5 lt,

Kullanıldığı Bitki ve Yabancı Otlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
İmam pamuğu (Abutilon theophrasti)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Sirken (Chenopodium album)
200 ml/da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Kanyaş (Sorghum halepense) 250 ml/da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Yabani bamya (Hibiscus esculentus)
Köpek üzümü (Chenopodium album)
300 ml/da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde

 

UYGULAMA ŞEKLİ

Uygulama Zamanı: İlaçlama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olamalıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk, nemli, kurak hava koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. İlaçlamalar günün sıcak saatlerinde yapılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır. İyi bir ot kontrolü için iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Bitki toleransı: MONETT® sadece mısırda kullanılabilen yabancı ot ilacıdır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir. Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılması önerilmez. Tatlı mısır ve patlatmalık mısır çeşitlerinde kullanılmaz.

Münavebe ve tekrar ekim: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa yapılabilir.

DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi Monett uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken ilaçlama yapılmamalıdır.

Son ilaçlama ile hasad arasındaki süre:  –

Karışabilirliği: Monett diğer sulfonylurea’li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı ve bu grup bileşiklerle ardaşık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Mısır bitkisinde fitotoksite görülebileceğinden organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanılmamalıdır. Organik fosforlu bir insektisit ile mısırda yapraktan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde Monett kullanılmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübreler ile karıştırılmamalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.

Henüz görüntüleme yok.

“Monett ®” ilk inceleyen olun;