Ürün Grubu: Herbisitler
Etken Madde: 240g/l Isoxaflutole
Formulasyon: SC (Süspansiyon Konsantre)l)
Ambalaj Çeşitleri: 500 ml

Özellikler
-Merlin Flexx mısırda dar ve geniş yapraklı yabancıotlara karşı ekimden sonra çıkış öncesi (pre-emergence) olarak uygulanması gereken bir herbisittir.

 -Merlinin etkili maddesi isoxaflutole hem yaprak hem de kökler tarafından ama daha çok kökler vasıtasıyla alınır ve yabancı ot bünyesinde hem floem hem de ksilemde taşınarak sistemik etki gösterir.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Yabancı Ot Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Nohut
Sirken (Chenopodium Album) 25 ml/da (Çıkış öncesi)
Yabani Hardal (Sinapis Arvensis)
Tarla Köpek Papatyası (Anthemis Arvensis)
Mısır
İmam Pamuğu (Abutilon Theophrastii) 40 ml/da (Çıkış öncesi)
Şeytan Elması (Datura Stramonium)
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
Yeşil Kirpi Darı (Setaria Viridis)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Köpek Üzümü (Solanum Nigrum)

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanımı
Önce gereken miktar ilaç temiz bir kovaya konulur, bunun üzerine bir miktar su ilave edilerek bulamaç haline getirilir. Hazırlanan karışım yarıya kadar su dolu ilaçlama tankına karıştırılarak boşaltılır. İlaçlama tankına gereken miktar su ilave edilerek tekrar karıştırılır.
İlaçlamadan beklenen yüksek etkinin alınabilmesi için tarla tesviye edilerek, toprak yüzeyi keseksiz, düz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. İlaçlama, rüzgarsız sakin bir havada, ekimden sonra toprak nemini kaybetmeden dekara 30-40 L su gidecek şekilde yapılmalıdır.
Tohumların ekim derinliği 4-5 cm den az olmamalıdır, daha yüzlek ekimlerde çıkan mısır bitkilerinde geçici renk açılmaları veya zararlanma oluşabilir.
*Merlin Flexx ilacı aşağıdaki toprak özelliklerinin hepsine birden sahip topraklarda kullanılmamalıdır.
– Organik madde %1,5’dan az
– Toprak bünyesi kumsal, (kum oranı fazla olan)
– pH’sı 7,5 ve üzeri
Doz bindirmelerinden kaçınmak için yastıklama bölgelerinde dönüşlerde ilaçlama düzeneği kapatılmalı, tarla içinde hatlar iyi takip edilmelidir. Organik madde miktarı düşük, kumlu ve geçirgen topraklarda doz bindirmelerinin yapıldığı alanda çıkan mısır bitkilerinde renk açılmaları görülebilir. Merlin Flexx’in mısırdan sonra ekilecek münavebe ürünlerine olumsuz bir etkisi yoktur.

Karışabilirlik Durumu
Acetochlor terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir, ancak karışım dozu hakkında firmaya danışılmalıdır.

Antidotu ve Tedavisi
Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

Henüz görüntüleme yok.

“Merlin Flexx SC 480” ilk inceleyen olun;