Ürün Grubu : Fungisitler
Etken Madde : Floupyram 200 g/l+Tebuconazole 200 g/l
Formulasyon : SC
Ambalaj Çeşitleri : 100 ml, 250 ml, 350 ml

Özellikler

-Her devrede uzun süreli etkin koruma
-Fluopyram ile gelen faklı etki mekanizması
-Geniş etki spektrumu
-Koruyucu, tedavi edici ve spor oluşumunu engelleyici etki
-Kontak, translaminar özellikler yanında bitki dokularında yayılabilme
-Doğaya,çevreye, hedef dışı organizmalara karşı minimum risk
-Hasat sonrası ürünün raf ömrüne olumlu katkı

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Elma
Karaleke (Venturia inaequalis) 35 ml/100 l su 14
Kayısı
Monilya (Sclerotinia laxa) 25 ml/100 l su 14
Kiraz
Meyve Monilyası [Mumya] (Monilinia fructigena) 25 ml/100 l su 3 gün
Çiçek Monilyası (Monilinia laxa)
Şeftali
Külleme (Sphaerotheca pannosa) 25 ml/100 l su 3 gün
Domates
Külleme (Leveillula taurica) 30 ml/100 l su 3 gün
Biber
Külleme (Leveillula taurica) 30 ml/100 l su 3 gün
Patlican
Külleme (Leveillula taurica) 30 ml/100 l su 3 gün
Hıyar
Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 30 ml/100 l su(sera) 3 gün
Armut
Armut Memeli Pası (Gymnosporangium fuscum) 35 ml/100 l su 14
Karaleke (Venturia pirina)
Kabak
Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 30 ml/100 l su (sera) 3 gün
Kavun
Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 30 ml/da 3 gün
Karpuz
Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 30 ml/da 3 gün
Bağ
Külleme (Erysiphe Necator) 25 ml/100 l su 14

 

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılamaz.

Kullanım Şekli

Elma karalekesine karşı;

1. ilaçlama; çiçek gözleri kabardığı zaman,

2. ilaçlama; pembe çiçek tomurcuğu devresinde,

3. ilalama; çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

diğer ilaçlamalar iklim şartları hastalık için uygun giderse 10-12 gün ara ile tekrarlanmalıdır.

Bağ küllemesine karşı;

1. ilaçlama; bölgelere göre değişmekle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında,

2. ilaçlama; çiçek taç yaprakları tamamen döküldüğünde ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu devrede,

 

  • 3. ve diğer ilaçlamalar; ikinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar 14 gün arayla yapılır.

 

Kayısıda monilyaya karşı;

1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),

2. ilaçlama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Kirazda meyve monilyasına karşı; meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır.

Kirazda çiçek monilyasına karşı;

1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),

2. ilaçlama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Şeftalide küllemeye karşı;

1. ilaçlama: Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı % 3’ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk ilaçlama yapılmalıdır.

2. ve diğer ilaçlamalar: Bitkinin gelişmesi ve iklim durumu dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 10 -14 gün arayla yapılmalıdır.

Domates, Biber ve Patlıcanda küllemeye karşı; ilaçlamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Hıyarda külleme hastalığına karşı; ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 10 gün arayla devam edilmelidir.

Direnç İle İlgili Bilgi

Luna Experience SC 400 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2 7ve G1 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Luna’nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Elmada Karaleke, Bağda Külleme, Şeftalide Külleme ve Sebzelerde Külleme hastalıklarına karşı bir sezonda üç defadan fazla ilaçlama yapmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2 7 ve G1 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden dayanıklılık oluşma riski düşüktür. Bununla birlikte aynı etmene karşı bir sezonda ardı ardına kullanımdan kaçınılmalı ve araya etki şekli farklı fungisitler kullanılmalıdır.

Karışabilirlik Durumu

Antracol WP 70, Calypso OD 240, Envidor SC 240, Oberon SC 240 ve Decis EC 2.5 ile karışabilir. Diğer fungisit ve insektisitler ile karıştırılacak ise uygulamadan önce bir ön karışım ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

Henüz görüntüleme yok.

“Luna Experience SC 400” ilk inceleyen olun;