Ürün Grubu : Insektisitler
Etken Madde : % 80 Thiodicarb
Formulasyon : DF (Kuru Akıcı Konsantre)
Ambalaj Çeşitleri : 900 g

Özellikler

-Kontak ve mide etkilidir.
-Yumurta ve larvalara karşı etkilidir.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Zararlı Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Pamuk Yeşil Kurt (Helicoverpa Armigera ) 80-90 g/da, larva 28
Soya Fasülyesi
Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera Littoralis ) 90 g/da, larva 28
Mısır
Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis) 90 g/da, larva 28
Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) 90 g/da
Bağ
Salkım Güvesi (Lobesia Botrana) 60 g/100 L su, larva, yumurta 28

 

İlacın Hazırlanması ve Kullanımı
Hesaplanan miktar ilaç önce temiz bir kapta bulamaç haline getirildikten sonra yarısına kadar su konulmuş olan aletin deposuna boşaltılmalı ve karıştırıcı çalıştırılırken kalan su ilave edilmelidir. Larvin yumurta ve larvalara karşı etkili bir insektisittir. İlacın bu avantajını en iyi biçimde değerlendirmek ve taraklarda zarar ilerlemeden bir kontrol sağlamak için ilaçlama azami yumurta bırakma döneminde, ilk larva çıkışları ile birlikte yapılmalıdır.

Larvin kontak ve mide etkili olduğundan uygulama homojen olmalıdır.

Larvin’in yaprak üzerinde bıraktığı beyaz lekeler ilaçlama düzgünlüğünü gözleme olanağı verir.

Bağda ilaçlamalar tahmin uyarı sistemine göre yapılır.

Ovisit uygulama için: Tuzaklarda yakalanan kelebek sayısının henüz tepe noktasına ulaşmayıp artışın devam etmesi, etkili sıcaklıklar toplamının 1. dölde 95-100 gün/derece, 2. dölde 450-600 gün/derece, 3. dölde 970-980 gün/dereceye ulaşması, bitki fenolojisinin 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve ilk dölde alacakaranlık sıcağının üst üste iki gün 15oC sıcaklığı bulması

Larvisit uygulama için: Tuzaklarda yakalanan kelebek sayımının tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlaması, etkili sıcaklar toplamının 1. dölde 120 gün/derece, 2. dölde 520 gün/derece, 3. dölde 1047 gün/dereceye ulaşması, bitki fenolojisinin 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve ilk larva çıkışı tespit edildiğinde.

Karışabilirlik Durumu
Larvin bordo bulamacı, mancozeb gibi ağır metal oksik ve tuzları ile karıştırılmamalıdır. Thiodicarb asit ve baz ortamlarda hidrolize olur. Bu nedenle en iyi sonuç için karışımın PH’sı 3 ile 7,5 arasında olmalıdır. Larvin birçok insektisit ve fungisitle birlikte karışabilmekle birlikte ön test yapılması yararlı olur. Karışım yaparken önce Larvin sulandırılmalı, üzerine karıştırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Antidotu ve Tedavisi
Antidotu Atropin sülfat’tır. Larvin 80 DF’nin etkili maddesi Thiodicarb, oksim karbamat olup, kolinesteraz inhibitörüdür. Zehirlenme şiddetine göre tedavi uygulanır. Hafif vakalarda 1-2 mg. intramüsküler atropin sülfat 10 dakika aralıklarla verilir. şiddetli zehirlenmelerde 2-4 mg. intravenöz atropin sülfat verilmelidir. Uyuşturucular ve diğer müsekkinler kontrendikedir. 2-PAM gibi ilaçlar tavsiye edilmez. Tam iyileşme 24 saat içinde olur.

Henüz görüntüleme yok.

“Larvin 80 DF” ilk inceleyen olun;