Aktif Madde: 108 gr/lt Haloxyfop -p – methyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:Tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancıotlara karşı çıkıştan sonra (post-emergence) kullanılan, seçici bir herbisittir. Kökler ve yapraklar tarafından alınarak, meristematik dokuları etkiler ve büyümeyi engeller.

Ambalaj: 500 ml

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Pamuk Kanyaş-Geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 15 gün
Soya Kanyaş-Geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 15 gün
Narenciye Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) 240 ml/da 15 gün
Kanyaş-geliç(Sorghum halepense) 60 ml/da
Mercimek Yabani yulaf (Avena fatua) 45 ml/da 15 gün
Domates Kanyaş-geliç(Sorghum halepense) 60 ml/da 52 gün
Biber Kanyaş-geliç(Sorghum halepense) 60 ml/da 52 gün
Bağ * Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) 240 ml/da 52 gün
Kanyaş-geliç(Sorghum halepense) 60 ml/da
Yerfıstığı Kanyaş-Geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 98 gün
Karpuz Kanyaş-geliç(Sorghum halepense) 60 ml/da 52 gün
Soğan Yabani yulaf (Avena fatua) 45 ml/da 52 gün
Şeker pancarı Yabani yulaf (Avena fatua)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kuş yemi (Phalaris paradoxa)
Buy (Poa annura)
Delice (Lolium spp.)
Ayrık (Agropyron spp.)
60 ml/da 56 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

En iyi sonuç yabancıotların 15-20 cm boyunda, 5-6 yapraklı devresinde kullanıldığında alınır. İlaçlama sırasında yabancıotların aktif gelişme dönemlerinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Emülsiyon konsantre olan ilaç suyla hemen karıştığından her türlü alet ile kullanılır. Her türlü iklim şartlarında etkisini gösterir. Kesin sonuç almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır. Uygulamadan 1 saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Şeker pancarında yabancı ot mücadelesinde kullanılan Clopyralid aktif maddeli ilaçlar ile karışır.

Henüz görüntüleme yok.

“Herald® Super” ilk inceleyen olun;