Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Karanfil Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Kazayağı (Chenopodium album) (KAZAYAĞI VEYA SİRKEN)
Semiz otu (Portulaca oleracea)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Serçe dili (Stellaria media)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Eşek marulu (Sonchus spp.)
Darıcan (Echinochloa spp.)
400 ml/da Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra fakat ot çıkışı başlamadan önce kullanılmalıdır.
Çeltik Darıcan (Echinochloa crus galli)
Kız otu (Cyperus difformis )
Yabani darı (Panicum spp.)
Kurbağa kaşığı (Alisma plantago aquatica)
150 ml/dekar Çeltik ekiminden önce

 

UYGULAMA ŞEKLİ

Karanfil: Dekara en az 50 lt su kullanılmalı ve toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Sonraki günlerde, ilacın film tabakası bozulmaması için, toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır. Bu itibarla, damlama sulama düzeni yoksa sulamalarda süzgeç kullanılmalıdır.

Çeltik: İlaçlama çeltik ekiminden önce kuruya yapılır ve bir gün sonra su verilir. Tarla yüzeyine kaplama olarak atılıp 8-10 cm toprak derinliğine karıştırılır. İlaçlama öncesi çeltik tavalarında iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, keseksiz bir tava hazırlanmalıdır. Uygulama yapılan tavalara üçüncü gün sonunda su verilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Diğer herbisitlerle bir karışım engeli bulunmamaktadır. Bununla birlikte, fiziksel karışabilirlik bakımından bir ön test yapılması genel bir ilke olarak önerilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Hekturon® 25 EC” ilk inceleyen olun;