Aktif Madde: 25 gr/lt Beta-cyfluthrin

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:Sentetik piretroid sınıfından olup, ani ve uzun süre etkili bir insektisittir. Geniş etki alanına sahiptir.

Ambalaj: 1lt, 500 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Buğday Süne (Eurygaster integriceps ) 50 ml/da 1-3 yaş, 4-5 yaş nimf ve yeni nesil ergin 14 gün
Hububat hortumlu böcek (Pachytychius hordei) 30 ml/da, larva 14 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 50 ml/da, ergin-larva 14 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 lt.su, ergin-nimf 14 gün
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) 75 ml/da, larva 14 gün
Mısır kurdu (Ostrina nubilalis) 75 ml/da, larva 14 gün
Soya Yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 150 ml/da, larva 14 gün
Zeytin Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) 50 ml/100 lt.su, larva-ergin 14 gün
Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 30 ml/100 lt.su, larva 14 gün
Zeytin güvesi (Prays oleae ) 25 ml/100 lt.su, larva 14 gün
Domates Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 50 ml/100 lt.su, nimf-ergin 14 gün
Elma Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi) 30 ml/100 lt.su, nimf-ergin 14 gün

 

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: 

Propine, Triadimenol ve Thiram gibi fungisitlerle karıştırılabilir. Tebuconazole ve Bordo bulamacı ile karıştırılmaz.

Henüz görüntüleme yok.

“Hawk® 25 EC” ilk inceleyen olun;