Aktif Madde: 50 gr/lt Quizalofop-p-ethyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler: Formula Super 5 EC tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan çok etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır.

Ambalaj: 1 lt, 5 lt, 250 ml

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi
Kırmızı Mercimek Adi ayrık (Agropyron repens) 100 ml / da mercimek 8-12 cm boyda iken, çıkış sonrası
Yabani yulaf (Avena spp.)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
75 ml/da mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası uygulanır.
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 75-100 ml / da, tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya fasülyesi Darıcan, cinek otu (Echinochloa crus-galli)
Karadarı (Panicum spp.)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Tilki kuyruğu (Alopecurus spp.)
Yabani kuş yemi (Phalaris spp.)
100 ml / da (yabancı otlar 3-6 yapraklı iken) çıkış sonrası
Domates Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
100 ml / da domatesler 15-20 cm boyda, otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası
Ayçiçeği Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Tilki kuyruğu (Alopecurus spp.)
Çayır püskülü (Poa spp.)
Brom (Bromus spp.)
Yabani arpa (Hordeum spp.)
Karadarı (Panicum spp.)
100 ml / da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
Bağ * Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml / da, Köpek dişi 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken
Şeker pancarı Yabani yulaf (Avena fatua)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Hububat halazası (Alepecuros syosuroides) (Bromus tectorum)
Püsküllü brom (Bromus tectorum)
75-100 ml / da, yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Soğan Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
100 ml / da, Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken
Kanola Karaçim (Lolium temelentum) 200 ml/da, Çıkış sonrası
Kendi gelen buğday (Triticum spp.)
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Çayır püskülü (Poa spp.)
Yabani yulaf (Avena sterilis)
Yabani kuş yemi (Phalaris spp.)
100 ml/da, Çıkış sonrası
Nohut Yabani yulaf (Avena fatua)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
75 ml / da Çıkış sonrası

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

En iyi uygulama zamanı yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemdir. FORMULA SUPER 5 EC uygulandığı yabancı otun yaprakları tarafından hızla emilir ve hemen dokularına hareket eder. Dolaşım sistemi vasıtasıyla toprak altındaki köklere ve yumrulara taşınır. Kök, yumru ve rizomlarda yığılır, buraları tahrip eder. Uygulamasından 4-7 gün sonra yapraklar sararır, çürüme başlar ve bu şekilde yabancı ot 10 gün içinde ölür.  Formula Super 5 ECsistemik etkilidir,yabancı ot bünyesinde mükemmel bir taşınma aktivitesine sahiptir. Xylem ve phloem in her ikisiyle birlikte kolaylıkla taşınır.  Formula Super 5 ECçok yıllık dar yapraklı yabancı otların yeniden gelişmelerini de engeller. Adi ayrık, darıcan gibi sürekli problem olan yabancı otların rizomlarına kadar ulaşarak, onların sezon boyunca büyümelerine mani olur. Yabancı otlar tarafından oldukça hızlı alındığı için uygulamadan bir yada birkaç saat sonra yağan yağmurlarla yıkanmaz, dolayısıyla aktivitesini kaybetmez. Buğdaygillere fitotoksiktir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Şekerpancarında yabancı ot mücadelesinde kullanılan Phenmediphame,Dichlorpicolinic acid,Chloridazon gibi herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. alkali ilaçlarla karışmaz.

Henüz görüntüleme yok.

“Formula Super 5 EC” ilk inceleyen olun;