13-40-13+TE

Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk döneminde kök gelişimini teşvik etmesi, çiçeklenme döneminde fosforu depolaması (ileri dönemlerinde bitkide çekirdek olgunlaşmasında ihtiyaç duyulan fosforun karşılanması), genç dönemde ise sağlıklı çiçek oluşması için kullanılır.

18-18-18+TE

Bitkinin her döneminde kullanılabilen, Azot, Fosfor ve Potasyum ihtiyacını eşit ağırlıkta karşılayan ve bitkinin ileri dönemlerinde ihtiyaca göre ek olarak kullanılan standart bir formulasyondur.

 

16-08-24+TE

Bitkilerde çiçeklenmeden sonra uygulanan formulasyondur. Meyve tutumunu ve meyve gelişimini teşvik eder. Meyvelerin eş zamanlı olgunlaşmasını destekler. Meyvenin kalitesi ve ağırlığına etki eder. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

 

15-05-30+TE

Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini teşvik eder, çatlamayı azaltır, sert ve dolgun meyve yetiştirdiği gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da ihtiva eder. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

 

İçerik

Makro Elementler (% w/w) 13-40-13 18-18-18 16-08-24 15-5-30
Toplam Azot (N) 13 18 16 15
Nitrat Azotu (NO3) 4,6 9,3 7,9 9,6
Amonyum Azotu (NH4) 8,4 8,7 8,1 5,4
Üre Azotu (NH2)
Fosfor (Р2O5) 40 18 8 5
Potasyum (К2O) 13 18 24 30
Magnezyum (МgО)
Mikro Elementler
Bor (B) 0.01 0.01 0.01 0.01
Bakır (Cu) EDTA 0.01 0.01 0.01 0.01
Demir (Fe) EDTA 0.05 0.05 0.05 0.05
Mangan (Mn) EDTA 0.02 0.02 0.02 0.02
Molibden (Mo) 0.001 0.001 0.001 0.001
Çinko (Zn) EDTA 0.02 0.02 0.02 0.02
Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.

Henüz görüntüleme yok.

“Fenasa NPK “Suda Çözülebilir Gübre”” ilk inceleyen olun;