Aktif Madde: %75 Mancozeb

Formulasyon: WG (Suda dağılabilen granül)

Ambalaj: 1 kg , 600 gr

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 gr/100 lt.su 14 gün
Bakteriyel benek hastalığı (Pseudomonas syringae pv.tomato) 200 gr/100 lt.su 14 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 200 gr/100 lt.su 21 gün
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 150 gr/100 lt.su 21 gün
Ölü kol (Phomopsis viticola) 150 gr/100 lt.su 21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Domateste erken yaprak yanıklığına karşı ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. 10 günlük aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domateste bakteriyel benek hastalığına karşı yeşil aksam ilaçlaması fidelikte veya  tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarla döneminde ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Elmada karalekeye karşı 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama pembe çiçek tomurcuğunda, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde ilaçlama yapılır.

Bağda mildiyö mücadelesine hastalık görülmeden önce başlanmalıdır. 1. ilaçlama sürgünlerin 25-30 cm boyuna ulaştığı, günlük ortalama sıcaklığın 13 0C’yi bulduğu nisbi nemin de %70-80’e ulaştığı günlerde yapılmalıdır. 2. ve daha sonraki ilaçlamalar hava koşullarına göre yapılmalıdır.

Bağda ölükol hastalığına karşı;  Kış ilaçlaması; Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılır.  Yaz ilaçlaması; 1.ilaçlama: Sürgünler 2-3 cm olduğu devrede, 2.ilaçlama: Sürgünler 8-10 cm olduğu devrede, 3.ilaçlama: Sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Emthane 75 WG yaygın olarak kullanılan çoğu fungisit, insektisit ve büyümeyi düzenleyiciler ile karışabilir. Tank karışımı hazırlarken uygulamadan önce karışım tablolarına başvurulmalıdır. Emthane 75 WG cymoxanil, carbendazim, captan, folpet, dinocap, fosetyl-aluminium gibi aktif maddeli ilaçlarla karışabilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Emthane® 75 WG” ilk inceleyen olun;