Aktif Madde: 100 gr/lt Tetraconazole

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:Sistemik etkili bir fungisittir. Uygulamadan çok kısa bir süre sonra yapraklardan emilerek kültür bitkisinin bünyesine geçer. Koruyuculuğunun yanında tedavi edici özelliği de vardır.  

Ambalaj: 400 ml, 250 ml,100 ml

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Külleme (Uncinula necator) 30 ml/100 lt.su 14 gün
Kabakgiller Külleme (Erysiphe cichoracearum) 50 ml/100 lt.su 7 gün
Tütün Külleme (Erysiphe cichoracearum) 40 ml/100 lt.su 7 gün
Çilek Külleme (Sphaerotheca macularis) 50 ml/100 lt.su 3 gün
Domates Külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 lt.su 3 gün
Hıyar (Sera) Külleme (Erysiphe cichoracearum) 50 ml/100 lt.su 3 gün
Şeftali Külleme (Sphaerotheca pannosa) 40 ml/100 lt.su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ külleme: İlk ilaçlama sürgünlerin 25-30 cm boya ulaştığında çiçeklenmeden önce uygulanır. Daha sonraki uygulamada çiçek taç yaprakları döküldükten sonra başlanır.  Sezon boyunca hastalığın gelişim durumuna ve iklim şartlarına göre 3-4 defa tanelere ben düşene kadar uygulanır

Çilek külleme: İlk ilaçlama tarlada hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. İkinci ve diğer ilaçlamalar 10 gün ara ile enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar yapılır.

Domates külleme: İlk ilaçlama tarlada hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. İkinci ve diğer ilaçlamalar 10 gün ara ile enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar yapılır.

Hıyar külleme İlk ilaçlama tarlada hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. İkinci ve diğer ilaçlamalar 10 gün ara ile enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar yapılır

Kabakgillerde külleme: Uygulamalar hastalık belirtileri ilk görüldüğünde 10-15 gün aralıklarla 2-3 defa yapılır.

Şeftali külleme: 
1.ilaçlama:Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş  ise budamadan sonra yapılan kontrollerde ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3’ü buluyorsa, belirtiler görülmeden önce, yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihlerden 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca 1. inci ilaçlama yapılır.

2 inci ve diğer ilaçlamalar:Bitkinin gelişmesine, kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar, ilaçlamaya devam edilir. Epidemi yıllarında gerekirse, hasattan sonra da sürgün ve yaprakları korumak için ilaçlamaya devam edilir.

Tütün külleme: 1.ilaçlama ilk külleme belirtileri görüldüğünde başlanır. Külleme devam ederse ilk ilaçlamadan 14 gün sonra 2. nci ilaçlama yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Karışım halinde kullanılacaksa küçük hacimli bir ön karışım yapılmalıdır.

Henüz görüntüleme yok.

“Domark® 10 EC” ilk inceleyen olun;