Aktif Madde: 420 gr/lt Bispyribac sodium

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:Çeltik tarlalarındaki yabancı otlara karşı kullanılan süspansiyon konsantre (SC) formülasyonunda bir herbisittir.

Ambalaj: 50 ml

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi
Çeltik Darıcan (Echinochloa crus galli)
Çeltiksi darıcan (E.oryzoides)
Deniz sandalye sazı (Bolboschoenus maritimus)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Biber otu (Polygonum lapathifolium)
Kızotu -Topalak(Cyperus difformis)
Pamuk otu (Abutilon theoprastii)
Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde: 5ml ilaç + 10 ml yayıcı yapıştırıcı (Hektasol) Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde: 6ml ilaç + 10 ml yayıcı yapıştırıcı (Hektasol)

 

UYGULAMA ŞEKLİ

İlacın uygulama için hazırlanmasından önce dekara gidecek su miktarının kalibrasyonla bulunması gereklidir. Genelde dekara önerilen su miktarı 20-30 litredir. Dalia 400 SC özel yayıcı yapıştırıcısı (Hektasol) ile birlikte kullanılır. Gerekli miktar ilaç ve yayıcı yapıştırıcı (Hektasol) ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama aleti deposuna boşaltılır. Üzerine gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörü veya traktöre monte edilmiş pülverizatörle atılır. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviye edilmesi, ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması yabancı otların aynı boyda büyümelerini sağlayacağından gereklidir. İlaçlamadan bir gün önce tavalardaki sular boşaltılmalıdır. Uygulamadan 2-3 gün sonra tavalara tekrar su verilir ve bu su en az 3 gün tavalarda yüksek seviyede muhafaza edilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Yüksek derecede asidik ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz. Genelde çeltikte yaygın olarak kullanılan insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Dalıa® 400 SC” ilk inceleyen olun;