Aktif Madde: 80 gr/lt Clodinafop propargyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:Cowboy 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Ambalaj: 5 lt, 500 ml

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi
Buğday Yabani yulaf = şifanak (Avena sterilis) 30 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ

Cowboy 80 EC ‘nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Cowboy 80 EC, buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin buğdayın 3 yapraklı evresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Cowboy 80 EC’den en iyi sonuç; yabancı otların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. Cowboy 80 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. İlaç orta ve yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 lt su kullanılarak traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada atomizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Dar yapraklı yabancı otların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlar da kontrol edilmek istendiğinde Cowboy 80 EC; Triasulfuron+Dicamba 70 WG ile karışım halinde kullanılabilir. Cowboy 80 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Cowboy® 80 EC” ilk inceleyen olun;