Aktif Madde: 240 gr/lt Clodinafop propargyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:Cowboy 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metobolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır.

 

Ambalaj: 400 ml, 200 ml

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi
Buğday Yabani yulaf = şifanak (Avena sterilis, A.fatua)
Kuş yemi=Kanlıçayır (Phalaris minör, P.paradoxa, P.brachystachys)
Tilki kuyruğu=Su otu (Alopecurus myosuroides)
Delice (Lolium temelentum)
20 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ

İlaç orta ve yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 lt su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada atomizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez.  İlaçlı mahlülün mütecanis dağılması için düz yelpaze meme (püskürtme açısı:110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir  şekilde kaplanmalıdır.

İlaç orta ve yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 lt su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada atomizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez.  İlaçlı mahlülün mütecanis dağılması için düz yelpaze meme (püskürtme açısı:110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir  şekilde kaplanmalıdır.

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir. Cowboy 240 EC ‘nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

DİĞER BİLGİLER

Münavebe Esnekliği: Cowboy 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Karışabilirliği: Dar yapraklı yabancı otların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlar da kontrol edilmek istendiğinde Cowboy 240 EC; Triasulfuron+Terbutryn ile karışım halinde kullanılabilir. Sulfonyl urea terkipli ilaçlar ile karışım halinde kullanılmamalıdır.  Cowboy 240 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Cowboy® 240 EC” ilk inceleyen olun;