Ürün Grubu : Insektisitler
Etken Madde : 350 g/l Imidacloprid
Formulasyon : SC (Süspansiyon Konsantre)
Ambalaj Çeşitleri : 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1l

Özellikler

– Sistemik etkili
-Uzun süreli zararlı kontrolü
-Geniş etki spekturumu
-Farklı ihtiyaçlara cevap veren, farklı uygulama şekilleri (yeşil aksam ilaçlaması, kök boğazı ilaçlaması, damlama sulama ilaçlaması)
-Tütünde can suyu uygulamasında ruhsatlı tek insektisit

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Zararlı Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Pamuk
Yaprakbiti (Aphis fabae) 35 ml/da, nimf, ergin 14
Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 85 ml/da, nimf, ergin
Yaprak piresi (Empoasca decipiens) 35 ml/da, nimf, ergin
Armut
Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 40 ml/100 l su, nimf, ergin 14
Şeftali
Yaprakbiti (Myzus Persicae) 20 ml/100 l su, nimf, ergin 14
Elma
Yaprakbiti (Aphis pomi) 20 ml/100 l su, nimf, ergin 14
Domates
Yaprakbiti (Myzus Persicae) 20 ml/100 l su, nimf, ergin 7
Tel kurtları (Agriotes spp. ) 100 ml/da
Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 100 ml/da nimf, ergin, damlama sulama ile
Tütün
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 12 ml/da, nimf, ergin 14
Tütün Thripsi (Thrips Tabaci) 14 ml/da, nimf, ergin 50 ml/da, nimf, ergin, can suyu ile
Antepfıstığı
Yaprak psillidi (Agonoscena spp.) 30 ml/100 l su, nimf, ergin 14
Patates
Patates Böceği (Leptinotarsa Decemlineata) 15 ml/da, ergin, larva 14
Patlican
Yaprakbiti (Aphis fabae) 20 ml/100 l su, nimf, ergin 7
Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 100 ml/da, nimf, ergin, serada damla sulama ile
Fasulye
Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) 20 ml/100 l su, nimf, ergin 7
Bamya
Yaprakbiti (Aphis fabae) 20 ml/100 l su, nimf, ergin 7
Narenciye
Yaprak galeri güvesi (Phyllocnistis citrella) 3,5 ml/ağaç; gövde çapı 3 cm’e kadar olan fidanlarda 6 ml/ağaç; gövde çapı 5-6 cm’e kadar olan fidanlarda 14

 

İlacın Hazırlanması ve Kullanımı
Yeşil Aksam İlaçlaması
Gerekli miktar ilaç, yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.
 Kök Boğazı İlaçlaması 
Domateste Tel kurtlarına karşı; önce bir dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml mahlül hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı bulunur. Belirlenen su miktarı bir kap içersine konur ve 100 ml ilaç konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazınaş100-150 ml gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir.
 Narenciye Yaprak Galeri Güvesine karşı ilaçlamadan 1-2 gün önce bahçe sulanmalıdır. Fidanların kök boğazının çevresine küçük bir yalak açılır. Gereken miktar ilaç 1-2 litre su ile karıştırılarak yavaşça fidanların kök boğazına dökülür. İlaçlamadan bir gün sonra bahçe tekrar sulanmalıdır.
 Damla Sulama İlaçlaması 
Önce bitkilerin kök bölgelerini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da dozda) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir.
 Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlulün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır.
 Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadar daha devam edilir.
 Tütünde Can Suyu Uygulaması
Tütün fideleri şaşırtılırken, önce birim alana giden can suyu miktarı belirlenir. Belirlenen bu su miktarına, dekara 50 ml ilaç gelecek şekilde gerekli miktar ilaç fide dikim makinesinin deposunda karıştırılır. İlaçlı suyun bitkilere eşit dağılımının sağlanması için muslukların ayarları uygulama sırasında eşit tutulur.
 Karışabilirlik Durumu
Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.
 Antidotu ve Tedavisi 
Bilinen bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanır

Henüz görüntüleme yok.

“Confidor SC 350” ilk inceleyen olun;