Temiz kanola Azotrax® ile başlar

  • Geniş uygulama aralığı
  • Bütün Avrupa’da en çok kabul gören yabancı ot ilacı
  • En geniş yabancı ot kontrol yelpazesi

GENEL

Ürün : Azotrax®
Formülasyon Şekli : SC (Süspansiyon konsantre)
Aktif Madde :
  • 333 gr / lt Metazachlor
  • 83 gr / lt Quinmerac

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SC formülasyonda, 333 g/l Metazachlor ve 83 g/l Quinmerac aktif maddeli herbisit

Henüz görüntüleme yok.

“Azotrax®” ilk inceleyen olun;