13-40-13+TE

Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde fosfor ihtiyacını gidermeye yardımcı olur. Kök gelişimini teşvik eder, bitkilerin fosforu depoladığı genç dönemlerde bol miktarda fosfor sağlayarak bitkinin çiçeklenmesinde yardımcı olur. İleri dönemlerde ise bitkide çekirdek olgunlaşmasının neden olduğu fosfor tüketimini destekler.

18-18-18+TE

Azot ve potasyum oranı daha yüksek olan bir formulasyondur. Bol verim ve kaliteli ürün için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı zamandan itibaren kullanılır. Meyvenin irileşmesine, dolgun ve sert olmasına ve iyi renklenmesine yardımcı olarak kaliteli meyveyi hedef alan bir gübredir. Hasat sonuna kadar kullanılır.

20-20-20+TE

Birkinin her döneminde kullanılabilen, azot, foffor ve potasyum ihtiyacını eşit oranda karşılar. Çok amaçlı bir formulasyondur.

16-8-24+2MgO+TE

Potasyum ağırlıklı bir formulasyondur. Bol verim ve kaliteli ürün için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı dönemden itibaren kullanılır. İçerdiği magnezyum ile daha iyi verim alınmasını sağlar. Meyvenin irileşmesini, dolgun ve sert olmasını, iyi renklenmesini dolayısı ile tamamen kaliteli meyveyi hedef alan bir gübredir. Hasat sonuna kadar kullanılır.

15-05-30+TE

Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini teşvik eder, çatlamayı azaltır, sert ve dolgun meyve yetiştirilmesine yardımcı olduğu gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da ihtiva eder.

15-30-15+TE

Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde fosfor ihtiyacını gidermeye yardımcı olur. Kök gelişimini teşvik etmesi teşvik etmesi, genç dönemlerinde fosforu depolaması, çicek döneminde ise, sağlıklı çiçek oluşması için kullanılır. Mikro element içeriği ile düzenli kullanımda bitkilerin mikro element ihtiyacını karşılarmaya yardımcı olur.

20-10-20+TE

Kesme çiçekler ve yeşil yapraklı sebzelerde sezon boyunca, meyve bahçelerinde çiçeklenme sonrasında, yumrulu bitkilerde yumru gelişimi başlangıcında kullanılabilir. Soğuk dönemlerde biber, hıyar, bitkisinin yeşil aksamının güçlenmesine yardımcı olur.

İçerik

Makro Elementler (% w/w) 13-40-13 18-18-18 16-08-24+2MgO 15-5-30 15-30-15 20-10-20 20-20-20
Toplam Azot (N) 13 18 16 15 15 20 20
Nitrat N (NO3) 4,6 9,2 9,4 9,6 6 11,3 5,3
Amonyum N (NH4) 8,4 8,8 6,6 5,4 9 8,7 3,4
Üre N (NH2) 11,3
Fosfor (Р2O5) 40 18 8 5 30 10 20
Potasyum (К2O) 13 18 24 30 15 20 20
Magnezyum (МgО) 2
Mikro Elementler
Bor (B) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Bakır (Cu) EDTA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Demir (Fe) EDTA 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Mangan (Mn) EDTA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Molibden (Mo) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Çinko (Zn) EDTA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.

Henüz görüntüleme yok.

“Albatros NPK “Suda Çözülebilir Gübre”” ilk inceleyen olun;