Aktif Madde: 500 g/l Imazalil

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:Koruyucu tedavi edici özellikte sistemik bir fungisittir. Ergesterol biyosentezi inhibitörüdür.

Ambalaj: 100 ml, 250 ml

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Kurşuni küf (Botrytis cinerea)
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
30 mg/ 100 L su 3 gün

 

UYGULAMA ŞEKLİ

Domateste Kurşuni Küf Hastalığı: Hastalık belirtileri görülmeye başlandığında ilaçlamaya başlanmalı, 10-15 günde bir ilaçlama yapılmalıdır.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: İlk Hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır 10 günlük aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

ilaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç, bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak, depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında, bitki en iyi şekilde yıkanmalıdır. Yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle, yaprak alt yüzeylerinin ıslatılması sağlanmalıdır, ilaçlama rüzgârsız havalarda yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Captan, Carbendazim maddeli ilaçlarla karışabilir

Henüz görüntüleme yok.

“Aktor” ilk inceleyen olun;