Aktif Madde: 430 gr/lt Chloridazon

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:Zoekon tohumla çoğalan geniş yapraklı yabancı otlara karşı Şeker pancarı ekiliş alanlarında kullanılan bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlara köklerinden nüfuz ederek, onları çimlenirken veya çimlendikten sonra öldürür. Etkili olabilmesi için yağışa ihtiyaç vardır. İlaçlamadan sonraki 2-3 hafta içerisinde 20-25 mm yağmur yağmaz ise mutlaka yağmurlama şeklinde sulama yapmak gerekir. Uygun koşullarda etkisi 4-8 hafta devam eder.

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi
Şeker pancarı Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Horoz ibiği (Amaranthus blitoide)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Hakiki papatya (Matricaria chammomilla)
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Kuş otu (Stellaria media)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Isırgan otu (Urtica urens)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
450-600 ml/da Düşük doz hafif topraklar için, yüksek doz orta ve ağır topraklar için önerilir. (Ekim öncesi ve çıkış öncesi)

 

UYGULAMA ŞEKLİ

1.Şekerpancarı ekiminden önce (ekim öncesi): Pancar ekimi için hazırlanmış keseksiz ve düzgün toprak yüzeyine ilaç, önerilen dozda uygulanır. Daha sonra kombi kürümler veya tırmıkla toprağın 3-4 cm derinliğine karıştırıldıktan sonra pancar ekimine geçilir. Kurak bölgeler için ilacın daha iyi etki etmesi yönünden en uygun uygulama yöntemidir.

2.Çıkış öncesi uygulama: Şeker pancarı ekiminden sonra pancar ve yabancı otların toprak yüzeyine çıkışından 3-4 gün önceye kadar yapılan uygulamadır. Pancar ekimi esnasında yağışların yeterli ve düzenli olarak düştüğü bölgeler için uygundur. Yağışın yeterli olmadığı bölgelerde ilaçlamadan sonra mutlaka yağmurlama sulama yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Metolachlor ve triallate grubu ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Zoekon®” ilk inceleyen olun;