Aktif Madde: 205,9 gr/lt Carboxin + 205,9 gr/lt Thiram

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:Geniş ölçüde toprak ve tohumdan kaynaklanan hastalıkları kontrol eden, sistemik etkili tohum ilacıdır.

Ambalaj: 200 lt, 1 lt, 5 lt

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu
Buğday Sürme (Tilletia caries)
(Tilletia foetida)
300 ml/100 kg tohuma
Pamuk Fide kök çürüklüğü (Fusarim spp.)
(Rhizoctonia solani)
(Phythium spp.)
400 ml/100 kg tohuma (delinte edilmiş pamuk tohumuna) 500 ml/100 kg tohuma (az havlı pamuk tohumuna) —- — 600_ml/100 kg tohuma (çok havlı pamuk tohum…
Arpa Kapalı rastık (Ustilago hordei) 300 ml/100 kg tohuma
Buğday Rastık (Ustilago tritici)
Tahıl fide yanıklığı, Kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp.)
300 ml/100 kg tohuma
Mısır Tohum ve kök çürüklüğü, Fide yanıklığı [Fusarium verticillioides (Fusarium moniliforme)] 250 ml/100 kg mısır tohumu

 

UYGULAMA ŞEKLİ

Tohum ilaçlamasında, tohumluk tavsiye edilen dozda ilaçlanmalı ve her bir tohumluğun ilaç zerreleri ile tamamen bulaşması sağlanmalıdır. İlaçlamalar özel ekipmanlar ile yapılacaksa aletin kullanma talimatına göre kalibrasyon yapılmalıdır. Vitavax 200 FF tohumla doğrudan karıştırılabildiği gibi, su ile karıştırmak sureti ile de uygulanabilir. Bunun için ilaçlanacak tohumun cinsi ve ilaçlama şekli önemlidir

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik : Asit ve kuvvetli alkaliler hariç diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Islanabilir toz ilaçlar ile birlikte kullanılacak ise, önce ıslanabilir toz ilaç su içinde eritildikten sonra Vitavax 200 FF ile karıştırılmalıdır.

Henüz görüntüleme yok.

“Vitavax® 200 FF” ilk inceleyen olun;