ktif Madde: %50 Kresoxim methyl

Formulasyon: WG (Suda dağılabilen granül)

Özellikler:Troopest 50 WG ‘nin etkili maddesi olan Kresoxim-methyl, yeni bir fungisit grubu olan Strobilurin grubuna ait bir aktif maddedir. Quasi-Sistemik (yarı sistemik) bir fungisittir. Çiçek döneminde kullanılabilir. Bitki açısından son derece güvenli bir fungisittir, her dönemde uygulanabilir. Hücrede solunumu engellemesi yoluyla fungusun ölümüne neden olur. Koruyucu ve tedavi edici çift yönlü etkisi vardır. İlaçlamadan sonra yaprak ve meyveler üzerinde ince bir tabaka oluşturarak yağışlarla kolaylıkla yıkanmaz ve etkisini uzun süre devam ettirir. İlacın koruyucu etkisi 10-14 gün sürer. Birbirini izleyen 2-3 uygulama yapıldığında hem tedavi edici etkisi yükselir, hem de hastalıktan bağımsız olarak yapraklara yeşil bir görünüm kazandırır. Diğer fungisitlerden farklı bir etki şekline sahip olunduğundan direnç yönetiminde önemli bir yer tutar. Çevreye saygılı, IPM’e uygundur. Yaprağın her tarafına dağılabilen translaminar etkisi vardır. Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler ilacın etkisinde hiçbir değişikliğe neden olmaz.

Ambalaj: 150 gr

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 15 gr/100 lt su 1.ilaçlama, çiçek gözleri kabarınca; 2.ilaçlama, pembe tomurcuk devresinde; 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde yapılır. Sonraki ilaçlamalara 10-14 gün arayla devam edilir. 35 gün
Bağ * Külleme (Uncinula necator) 20 gr/100 lt su 1.ilaçlama, 20-30 cm boya erişince; 2.ilaçlama, koruklar saçma tanesi iriliğini alınca yapılır. Sonraki ilaçlamalara 10-14 gün arayla devam edilir. 35 gün
Kabakgiller(Hıyar,Kabak,Kavun,Karpuz) Külleme (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp. ) 25 gr/100 lt su İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün arayla devam edilir. 4 gün
Turunçgiller Kahverengi leke hastalığı (Alternaria f.sp.citri) 25 gr/100 lt su 35 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Bitkilerin her tarafını ıslatacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Alkali özelliktekiler hariç diğer fungisit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Troopest 50 WG” ilk inceleyen olun;