Aktif Madde: %50 Trifloxystrobin

Formulasyon: WG (Suda dağılabilen granül)

Ambalaj: 100 gr, 150 gr

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Kabakgiller (Kavun) Külleme (Erysiphe cichoracearum) Sphaerotheca fuliginea 15 gr/100 lt.su 3 gün
Bağ * Külleme (Uncinula necator) 10 gr/100 lt. su 35 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 15 gr/100 lt. su 14 gün
Turunçgiller Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri) 20 gr/100 lt. su 28 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 20 gr/100lt. su 35 gün
Karpuz Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 20 gr/100lt. su 3 gün
Kayısı Yaprak delen (Coryneum beijerinckii) 12,5gr/100 lt. su 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Kavunda külleme:  İlaçlamaya hastalık görülmeden başlanmalı, hastalığın yoğun olduğu hallerde  ilaçlama aralığı 7 güne indirilmelidir.

Bağda külleme:

1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm boya erişince

2.ilaçlama: Koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında

3.ilaçlama: İkinci ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Diğer ilaçlamalar 15 gün arayla tekrarlanmalıdır. Üzümlere ben düşünce ilaçlamalara son verilmelidir.

Elmada karaleke:

1. Çiçek gözleri kabardığı zaman

2.Pembe çiçek tomurcuğu devresinde

3. Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülürse

Diğer ilaçlamalar iklim hastalık için uygun giderse 10-12 gün arayla tekrarlanmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke hastalığı: İlkbaharda sürgünler yaklaşık 5-10 cm boya ulaştığında ve yeni yapraklarda ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır, gerekirse 12-14 gün arayla ilaçlamaya devam edilir.

Çeltik yanıklığı: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 7-10 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Karpuzda erken yaprak yanıklığı: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 7-10 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Kayısıda yaprak delen: 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 3.ilaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ kılıfı meyvenin ucunu sıyırdığı dönemde yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet Trailer® diğer ilaçlar ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce Trailer®  sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ilaçlar konmalıdır. Şayet karışıma giren ilaçlar ??suda erir ambalajda (WSB) ise depoya önce bunlar sonra Trailer® ilave edilmelidir.

Henüz görüntüleme yok.

“Trailer®” ilk inceleyen olun;