• Verim stabilitesi yüksektir.
  • Kuzey yaprak yanıklığına yüksek mukavemet gösterir.
  • En yüksek verime besin maddesi açısından zegin, kumsal ve orta bünyeli topraklarda ulaşır.
  • Koçanda sıra sayısı ortalama 16’dır.
  • Fusarium sap çürüklüğüne yüksek seviyede tolerans gösterir.
  • Çok sağlıklı bir sap yapısına sahiptir.
  • Sıcaklık stresi altında tozlanma yeteneği yüksektir.
  • Sırada tane sayısı ortalama 40-45’dir.

Henüz görüntüleme yok.

“SY Performer” ilk inceleyen olun;