Buğdayda geniş yapraklı yabancı otlara karşı…
Ürün Grubu: Herbisitler
Etken Madde: 100 g/l Amido sulfuron + 25 g/l Iodo sulfuron + 250 g/l Mefenpyr (ürün koruyucu)
Formulasyon: OD (yağ bazlı süspansiyon konsantre)
Ambalaj Çeşitleri: 250 ml

Özellikler
-Sekator OD, sistemik bir ilaç olup, yabancıotların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece Buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur.
-Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-6 hafta içerisinde olur.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Yabancı Ot Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Buğday
Dil kanatan (Galium aparine) 10 ml/da / Buğdayın kardeşlenme başlangıcından kardeşlenme sonuna kadar ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 yaprak)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricorne)
Yabani Hardal (Sinapis Arvensis)
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Adi fiğ (Vicia sativa)
Tarla Köpek Papatyası (Anthemis Arvensis)
Şahtere (Fumaria officinalis) 12.5 ml/da / Buğdayın kardeşlenme başlangıcından kardeşlenme sonuna kadar ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 yaprak)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Kokarot (Bifora radians)

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanımı
İlacın uygulama için hazırlanmasından önce dekara gidecek su miktarının kalibrasyonla bulunması gereklidir. Genelde dekara önerilen su miktarı 20-40 litredir. Gerekli miktar ilaç bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Üzerine gerekli miktar su ilave edilip karıştırılır. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörü veya traktöre monte edilmiş pülverizatörle atılır. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviyeli olması önemlidir.
İlaçlamadan bir gün önce tavalardaki sular boşaltılmalıdır.
Uygulamadan sonra 1-3 gün içinde tavalara tekrar su verilmelidir.
Suyun tavalara yavaş değil hızlı bir şekilde verilmesi gerekmektedir.
Antidotu ve Tedavisi
Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

Henüz görüntüleme yok.

“Sekator OD 375” ilk inceleyen olun;