Ürün Grubu: Herbisitler
Etken Madde: 75 g/l fenoxaprop-p-ethyl
Formulasyon: EW (Suda Yağlı Emülsiyon)
Ambalaj Çeşitleri: 250 ml, 500 ml, 1 l

Özellikler
-Puma Süper, buğday tarlalarında başta Yabani yulaf (Avena spp.), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) ve Kuş otu (Phalaris spp.) ile mücadelede kullanılan sistemik bir ilaçtır. Yabancı otların 2 yapraklı devrelerinden kardeşlenme sonuna kadar olan devreleri arasında güvenle kullanılır. Kullanma dozları içinde kültür bitkisinde zararlı etkisi yoktur.
-Puma Süper, otlara yaprak ve gövdeden nüfuz eder, 4-10 gün içinde yapraklarda kloroz ve nekrotik lekeler görülür, hava şartlarına bağlı olarak bitki 15-30 gün içinde ölür. Bitkilerin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ilacın etkisini arttırırken kuru ve soğuk şartlar etkisini azaltır.
-Uygulamadan 1-3 saat sonraki yağışlardan olumsuz etkilenmez.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Yabancı Ot Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Buğday
Yabani Yulaf (Avena Fatua) 60 ml, kardeşleme başında
Yabani yulaf (A.ludoviciana)
Yabani yulaf (Avena sterilis) 80 ml, kardeşleme sonunda
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 60 ml, kardeşleme başından kardeşleme sonuna kadar olan dönemde
Kuşotu (Phalaris spp.) 100 ml, ilaçlamanın kardeşleme öncesi dönemde(2-3 yaprak) mutlaka yapılması şarttır. Aksi halde yeterli etki sağlamaz.
Kuşotu (P.minor)
Kuşotu (P.brachystachys)

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanımı
İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Yabancı otların gelişimleri için uygun olan optimal hava şartları ilacın etkisi içinde geçerlidir. Düşük sıcaklıklarda ve kurak şartlarda ilacın etkisi azalır. Atılan ilaç bitki üzerinde kuruduktan sonra yağan yağmurun olumsuz bir etkisi olmaz. İlacın bitki üzerinde kuruması havadaki neme bağlı olarak 1-2 saattir. Motorlu sırt atomizörü hariç şher çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
Sportak, Folicur, Decis, Prosper Combi, Derosal ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Tilki kuyruğu ve Delice’nin sorun olduğu tarlalarda illoxan ile karıştırılmalıdır (Puma S 60 ml+ illoxan 200 ml/da).
Antidotu ve Tedavisi
Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Yutulması halinde 200 ml likit Parafin veriniz. Bunu takiben mideyi 4 lt su ile yıkayınız ve sonra aktif kömür ve sodyum sulphate veriniz

Henüz görüntüleme yok.

“Puma Super” ilk inceleyen olun;