Ürün Grubu: Herbisitler
Etken Madde: 420 g/l Bispyribac sodium
Formulasyon: SC (Konsantre Süspansiyon)
Ambalaj Çeşitleri: 50 ml

Özellikler-Çeltiklerde başta darıcan ve kızotu olmak üzere çeltiksi darıcan, sandalye sazı, domuz pıtrağı, biber otu, pamuk otu ve birçok dar ve geniş yapraklı tek ve çok yıllık yabancı otu kontrol eder. Seçici (selektif) bir yabancı ot ilacı olup, tavsiye edildiği dozda ve şekilde kullanıldığında çeltiğe zararlı etkisi yoktur.
-Sistemik etkili bir yabancı ot ilacıdır. Çıkış sonrası kuruya uygulanır.
-Nominee özel sürfektanı Agrisol ile birlikte uygulanır. Hücre bölünmesine etki ederek yabancı otun büyümesini durdurur. İlaçlamadan hemen sonra yabancı otların gelişmesi durur.

-İlk etki belirtileri uygulamadan 3-5 gün sonra sararma şeklinde görülür.14-18 gün içinde yabancı otlar tamamen ölür. Ekonomik çözüm: Darıcan ve kızotu tek uygulama ile bir kerede yok edilir. Uygulamadan 6 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Yabancı Ot Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Çeltik
Darıcan (Echinochloa Crus-galli) 5 ml ilaç + 10 ml surfactant/da / Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
Deniz sandalye sazı (Bolboschoenus maritimus)
Domuz Pıtrağı (Xanthium Strumarium)
Biberotu (Polygonum Lapathifolium) 6 ml ilaç + 10 ml surfactant/da / Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde
Kızotu (Cyperus difformis)
Pamuk otu (Abutilon theophrastii)

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanımı
İlacın uygulama için hazırlanmasından önce dekara gidecek su miktarının kalibrasyonla bulunması gereklidir. Genelde dekara önerilen su miktarı 20-30 litredir. Nominee özel sürfektanı Agrisol ile birlikte kullanılır. Gerekli miktar ilaç ve sürfektan ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama aleti deposuna boşaltılır. Üzerine gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörü veya traktöre monte edilmiş pülverizatörle atılır.
Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviye edilmesi, ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması yabancı otların aynı boyda büyümelerini sağlayacağından gereklidir. İlaçlamadan bir gün önce tavalardaki sular boşaltılmalıdır.
Uygulamadan 1-3 gün sonra tavalara tekrar su verilir ve bu su en az 3 gün tavalarda yüksek seviyede muhafaza edilir.
Uygulamadan en iyi sonucu alabilmek için ilaçlamada sırt pülverizatörü veya traktöre monte edilmiş pülverizatör (bum) kullanılmalıdır.
Çeltikte Uygulama Dönemi
Nominee, en iyi etkiyi yabancı otların aktif büyüme devresinde gösterir. Bu nedenle çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde uygulamaya başlanır.
Karışabilirlik Durumu
Sunrice ile güvenle karışır. Yüksek derecede asidik ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz. Genelde çeltikte yaygın olarak kullanılan insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir.
Antidotu ve Tedavisi
Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

Henüz görüntüleme yok.

“Nominee SC 400” ilk inceleyen olun;