Aktif Madde: %5 Emamectin benzoate

Formulasyon: SG (Suda Eriyebilir Granül)

Özellikler: 

Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda, larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum larva ölümleri 4 gün içinde gerçekleşir. Neemarin güçlü bir mide zehiri olup, kontak etkiye de sahiptir

Ambalaj: 100 g, 400 g, 800 g, 1 kg

Kullanıldığı bitki ve zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Biber (sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 gr/da, larva 7 gün
Bağ * Salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 gr/100 lt. su, larva 7 gün
Hıyar (Sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 gr/100 lt.su,larva 7 gün
Patlıcan (Sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 gr/100 lt.su, larva 7 gün
Karanfil Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 gr/100 lt.su, larva
Karanfil Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 g/100 lt.su, larva
Domates (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30g/100 lt. su larva 7 Gün
Pamuk Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 35 gr/da, larva 7 gün
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 g/da, larva 21 Gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

 

Biber (Sera), Hıyar (Sera), Patlıcan (Sera) : İlaçlama, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan ilaçlama yapılmalıdır.

 

Domates (Sera): Larvalar meyveye giriş yapmadan, ilaçlama 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde hemen mücadeleye başlanır.

 

Bağ: Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C’yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1.dölde 120 gd (gün derece), 2 dölde 520 (gd), 3.dölde 1047 gd’ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır. Her dölde bir ilaçlama yapılır. Ancak 3.dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak ilaçlamalara devam edilir.

 

Pamukta pamuk yaprakkurdu ile mücadelede en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-15 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.

 

Pamuk Yeşilkurt: Pamuğun taraklanma devresinde  yumurta populasyonunun artmaya başladığı dönemde örneklemeye başlanır. Örnekleme için 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilir ve yaklaşık olarak birbirine eşit üç bölüme ayrılır.  Her bölümde rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda ilaçlı mücadeleye karar verilir. Ancak , temel gelişme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, zararlının birinci dölüne karşı yapılacak ilaçlamalarda , bitkinin yeni taraklar oluşturarak kendisini yenileme özelliği ve doğal düşman durumu göz önüne alınarak, ilaçlamaya karar verilmelidir.
Bırakılan yumurta sayısı arttığı sürece ilaçlama yapılmamalıdır. Ancak bu süre Yeşilkurt larvalarının çok fazla büyümesine olanak verecek kadar uzun olmamalıdır. İlaçlı mücadelede en iyi etkiyi elde etmek için her dölde yumurtadan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönem iyi belirlenmelidir. Larvalar gündüzleri genellikle tarak, çiçek ve koza içinde beslendiği için ilaçlama sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapılmalıdır.

 

Karanfil pamuk yaprakkurdu: Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. İlaçlamadan iyi bir sonuç alabilmek için, ilaçlama 1-3 dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleriki dönemdeki larvalara karşı yapılan ilaçlamalarda yeterli sonuç alınamaz.

 

Karanfil yeşilkurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye başlanır.

DİĞER BİLGİLER

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Birçok standart insektisit ve fungisit ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışabilirlik testlerinin yapılması gerekir.

Henüz görüntüleme yok.

“Neemarin®” ilk inceleyen olun;