Ürün Grubu : Insektisitler
Etken Madde : Spirotetramat 100 g/l
Formulasyon : SC
Ambalaj Çeşitleri : 1 l, 500 ml, 250 ml

Özellikler

-Yeni teknoloji ve yeni etki mekanizması ile gelen mükemmel zararlı kontrolü, mücadelede yüksek standartlar
-Çift yönlü sistemik taşınma: Insektisit dünyasında benzersiz bir özellik
-Uzun süreli kontrol
-Zararlılara karşı kullanılan doğal düşmanlarla bir takım gibi çalışması
-Modern çevre ve ürün yönetimi programlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı özellikler

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Zararlı Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Narenciye
Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) 100 ml / 100 l su nimf – ergin 14
Turunçgillerde Sarı kabuklubit (Aonidiella citrina) 75 ml / 100 l su nimf-ergin
Pamuk Yaprakbiti (Aphis Gossypii )
Turunçgil yeşil yaprakbiti (Aphis citricola)
Kırmızı Kabuklubit (Aonidiella Aurantii)
Armut
Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 100 ml / 100 l su nimf – ergin 21
Elma
Elma Yeşil Yaprakbiti (Aphis Pomi ) 50 ml / 100 l su nimf – ergin 21
Şeftali
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 75 ml / 100 l su nimf – ergin 21
Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)
Marul
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 75 ml / da nimf – ergin 7
Pamuk Yaprakbiti (Aphis Gossypii )
Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri)
Bağ
Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) 100 ml / 100 l su nimf-ergin 14
Domates
Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 100 ml/ 100 l su larva-pupa 3
Biber
Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 100 ml/ 100 l su larva-pupa 3

 

İlacın Hazırlanması ve Kullanımı
Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

Narenciye: Kabuklu bite karşı, yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı A. Citrina‘da 20’den fazla ise veya 100 yaprağa düşen A. Aurantii miktarı 50’den fazla ise ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama yazın eşeysel çekici tuzaklarda ergin sayısı maksimuma ulaştığında – ilk hareketli nimfler görüldükten yaklaşık 15 gün sonra yapılmalıdır.

Unlubite karşı, meyveler yaklaşık fındık büyüklüğünde iken 100 meyvede bulaşıklık oranı %15 ise ilaçlama yapılmalıdır.

Yaprakbitlerine (A. gossypii ve A. citricola) karşı, ilaçlama Mart ve Nisan aylarında ağır bulaşma görüldüğünde (bir ağaçta ortalama 15’ten fazla sürgün bulaşıksa) yapılmalıdır.
Armut: Armut psillidine karşı, sürgünşlerin %15’i bulaşıksa ve 2. ve 3. nimfin çoğunlukta olduğu dönemde ilaçlama yapılmalıdır.
Elma: Yeşil yaprak bitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali: Şeftali yaprak bitine karşı, çiçek tomurcuklarının belirmesinden, populasyonun 3/4’ünün kanatlı forma dönüşmesine değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında ilaçlama yapılmalıdır.

Marul: Yaprak bitlerine karşı, 20-40 adet yaprakta lupla yapılan saymlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.

Domates ve Biber: Beyaz sinek ile bulaşık olan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Karışabilirlik Durumu
Envidorile karışabilir. Ancak, karışım yapılacaksa bir ön karışım testi ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

Dayanıklılık durumu 
Dayanıklılık oluşumunu engellemek veya geciktirmek için narenciyede bir zararlıya karşı bir sezonda bir defadan fazla kullanılmamalıdır. Önerilen doza uyulmalı düşük veya yüksek doz kullanılmamalıdır. Ağaçların her tarafı homojen bir şekilde ilaçlanarak iyi bir kaplama sağlanmalıdır.
Antidotu ve Tedavisi
Bilinen spesifik bir antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

Henüz görüntüleme yok.

“Movento SC 100” ilk inceleyen olun;