Aktif Madde: 240 gr/lt Tau-fluvalinate

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:Malinois kontak ve mide etkilidir.

Ambalaj: 1 lt, 250 ml

Kullanıldığı bitki ve zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 30 ml/100 lt.su 14 gün
Yaprak biti (Aphis pomi) 10 ml/100 lt.su 14 gün
Şeftali Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 10 ml/100 lt.su 14 gün
Antepfıstığı Yaprak psillası (Agonoscena targionii) 20 ml/100 lt.su 14 gün
Kiraz Yaprak büken (Archips rosana) 30 ml/100 lt.su 14 gün
Pamuk Yaprak piresi (Empoasca sp.) 20 ml/da 14 gün
Domates (Tarla-Sera) Yaprak biti (Myzus persicae) 20 ml/da 3 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Bitkilerin her tarafının özellikle yaprak alt yüzeylerinin iyice ıslatılması gerekmektedir. Meyve ağaçlarında yüksek basınçlı pülverizatör ve bol su ile yapılacak iyi neticeler basınçlı pülveriaztör veya atomizör kullanılarak bitkinin her tarafı ıslatılmak sureti ile elde edilir. Bunun içinde ince meme kullanılmalıdır. Tavsiye edilen dozun birim alana atılabilmesi için önce ilaçlama aletinin kalibrasyonu yapılır. Bunun için kullanılacak ilaçlama aletiyle belli bir alana (en az 100 m2) sadece su pülverize edilerek dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Domates: Yaprak biti mücadelesinde bir yaprağa düşen zararlı sayısını belirlemek için tarlaya köşegenleri yönünden girilerek her 3-5 adımda bir tesadüfi olarak yaprak koparılır. Bir yağrağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Alkali ilaçlar hariç Malinois bilinen birçok ilaçla karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi öneririz.

Henüz görüntüleme yok.

“Malinois®” ilk inceleyen olun;