Aktif Madde: 250 gr/lt Difenoconazole

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:Yeşil aksama tatbik edilen sistemik triazol grubu bir fungisittir. Elma ve armutta Karaleke-Venturia spp., mücadelesinde hem meyve, hem de yapraklarda üstün koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir ilaçtır. Lokal sistemik ve güçlü translaminar etkiye sahiptir. İlaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa bir sürede atıldığı yerden süratle bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına dağılır.

Ambalaj: 500 ml, 100 ml, 250 ml

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 10 ml/100 lt su 14 gün
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 10 ml/100 lt su 14 gün
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 30 ml/da 14 gün
Şeker pancarı Külleme (Erysiphe betae) 20 ml/da 14 gün

 

UYGULAMA ŞEKLİ

İlaçlama meyvede tazyikli motorlu pülverizatörler ile ağacın her tarafını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. Ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir.

Elma Kara Lekesi:

1.ilaçlama tomurcukların kabardığı devre (çiçek gözleri kabardığında)

2.ilaçlama pembe tomurcuk devresi (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3 .ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava koşullarına ve hastalığın yoğunluğuna göre 10-14 gün aralıklarla yapılır.

Armut karalekesi :

1.ilaçlama çiçek tomurcukları patlamak üzereyken;

2.ilaçlama beyaz rozet  devresinde,

3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80’i dökülünce;

4. ve diğer ilaçlamalar; 3.ilaçlamadan sonra havalar yağışlı giderse haftada bir, yağışsız giderse 12-13 günde bir yapılmalıdır.İlaçlama sayısı yağış durumuna ve hastalığın durumuna bağlı olarak yapılır.

Şeker Pancarında Yaprak Leke Hastalığı: Yaprakların % 5 ‘inde birer Cercospora lekesi görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hasattan 3-4 hafta öncesine kadar 15-20 gün arayla tekrarlanır.

Şeker Pancarında Külleme: İlk külleme belirtileri görülmeye başlandığında ilaçlamaya başlanır. Hasattan 3-4 hafta öncesine kadar 15-20 gün arayla tekrarlanır.

Etkili ve geçerli erken uyarı sistemine göre uygulama yapılacaksa, anonslar alınınca, geç kalmadan ilaçlamaya geçilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullanıldığı ilaçlardan etkilenmez. İhtiyaç halinde diğer ilaçlar ile fiziksel karışabilirlik durumu söz konusu ilaca az miktarda Magical 250 EC-Private 250 EC ilave edilmek suretiyle kontrol edilebilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Magical® 250 EC” ilk inceleyen olun;