Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu
Şeker pancarı Tel kurtları (Agriotes sp.)
Kırkayaklar (Diplopoda)
Yay kuyruklular (Collembola)
Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.)
1500 ml/100 kg tohum
Mısır Tel kurtları (Agriotes sp.) 600 ml/100 kg tohum
Patates Tel kurtları (Agriotes sp.) 35 ml/100 kg tohum, larva
Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 12,5 ml/100 kg tohum

 

UYGULAMA ŞEKLİ

Şeker Pancarı: şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ile ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.

Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Hektolex T 50 WP ve Sound 360 SL ile karıştıralabilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Hekvidor® 600 FS” ilk inceleyen olun;