Aktif Madde: 350 gr/lt Imidacloprid

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:Geniş etki alanı olan sistemik bir insektisittir. Yeşil aksam ilaçlamasında, kök boğazı ilaçlamasında (toprak ilaçlaması) ve damlama sulama ile ilaçlamada kullanılabilen çok yönlü bir ilaçtır. Köklerden mükemmel sistemik etkiye sahiptir. Mide ve temas yoluyla etki eder. Etki süresi oldukça uzundur. Sulama suyu ile kullanıldığında, topraktan kökler vasıtasıyla sürgün ve yapraklara ulaşarak zararlılara karşı 2-3 ay etkili olur. Toprağa uygulama yöntemi, etki tarzı nedeni ile predatör ve parazitlere zararsızdır

Ambalaj: 1 lt , 200 ml , 250 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Pamuk Yaprak biti (Aphis gossypi) 35 ml/da nimf, ergin 14 gün
Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 85 ml/da nimf, ergin 14 gün
Yaprak piresi (Empoasca decipiens) 35 ml/da nimf, ergin 14 gün
Armut Armut yaprak pireleri (Cacopsylla spp.) 40 ml/100 lt su nimf, ergin 14 gün
Şeftali Yaprak biti (Myzus persicae) 20 ml/100 lt su nimf, ergin 14 gün
Elma Yaprak biti (Aphis pomi) 20 ml/100 lt su nimf, ergin 14 gün
Domates Yaprak biti (Myzus persicae) 20 ml/100 lt su nimf, ergin 7 gün
Tel kurtları (Agriotes sp.) 100 ml/da 7 gün
Beyaz sinek (Bemisia tabaci) (Sera domateslerinde) 100 ml/da nimf, ergin damlama sulama ile 7 gün
Antepfıstığı Yaprak psillidi (Agonoscena targionii) 30 ml/100 lt su nimf, ergin 14 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 15 ml/da ergin,larva 14 gün
Patlıcan Yaprak biti (Aphis fabae) 20 ml/100 lt su nimf, ergin 7 gün
Beyaz sinek (Bemisia tabaci) (Sera patlıcanlarında) 100 ml/da nimf, ergin damlama sulama ile 7 gün
Fasülye Yaprak biti (Aphis fabae) 20 ml/100 lt su nimf, ergin 7 gün
Bamya Yaprak biti (Aphis fabae) 20 ml/100 lt su nimf, ergin 7 gün
Tütün Thrips (Thrips tabaci) 14 ml/da nimf,ergin 50 ml/da can suyu ile, nimf-ergin 14 gün
Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 12 ml/da nimf,ergin 14 gün
Bağ Bağ tripsleri (Rubiothrips vitis, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, Thrips tabaci) 50 ml/100 lt.su larva, ergin Üzüm: 14 gün Yaprak: 10 gün

 

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ tripslerine karşı uygulamada, gözler uyanmaya başlayıp ilk yaprakçıklar görüldüğünde, zararlı popülasyonu takip edilerek en az 2-3 thrips ergin veya larvası/göz veya yaprakçıkta saptandığında ilaçlama yapılmalıdır. Bir ilaçlama yeterlidir.

Kök Boğazı İlaçlaması: Domateste tel kurtlarına karşı: Önce dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml mahlül hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı bulunur. Belirlenen su miktarı bir kap içersine konur ve 100 ml ilaç konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150 ml gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir.

Damlama Sulama İle İlaçlama: Domateste beyaz sinek zararlısı görüldüğünde, ilk ilaçlamalara başlanır. Önce bitkilerin kök bölgelerini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da dozda) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlulün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır. Yapılan bu ilaçlama ile beyaz sineğe karşı en az 40 gün süreli koruma sağlamış olur. Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadar devam edilir.

Can Suyu Uygulaması: Tütün fideleri şaşırtılırken önce birim alana giden can suyu miktarı belirlenir. belirlenen bu su miktarına dekara 50 ml gelecek şekilde gerekli miktar ilaç fide dikim makinasının deposunda can suyu ile karıştırılarak verilir. İlaçlı suyun bitkilere eşit dağılımının sağlanması için muslukların ayarları tüm uygulama sırasında eşit tutulur.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.

Henüz görüntüleme yok.

“Hekvidor® 350 SC” ilk inceleyen olun;