Ürün Grubu : Insektisitler
Etken Madde : 600 g/l İmidacloprid
Formulasyon : FS (Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre)
Ambalaj Çeşitleri : 100g, 250g, 5kg, 10kg

Özellikler

-Kökler yolu ile çalışan mükemmel sistemik özellik
-Entegre mücadele programları ile uyumlu, çevreye karşı düşük riskli
-Geniş etki alanlı ve uzun süre etkili
-Profesyonel tohum ilaçlaması için geliştirilmiş uygun formülasyon

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Zararlı Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Şekerpancarı Telkurdu (Agriotes spp. ) 1500 ml/100 kg tohum
Kırkayaklar (Diplopoda)
Yaykuyruklular (Collembola)
Pancar pireleri (Chaetocnema spp.)
Mısır Telkurdu (Agriotes spp. ) 600 ml/100 kg tohum
Patates Telkurdu (Agriotes spp. ) 35 ml/100 kg tohum, larva

 

İlacın Hazırlanması ve Kullanımı
 Şeker pancarı: Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ile ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.
 Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.
 Patates: Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen miktarda ilaç bir kova içindeki 1-1,5 l suya ilave edilip iyice karıştırılarak pulverizatöre aktarılır. Tohumluk patateslerin üzerine
hazırlanan karışımın önce yarısı püskürtüldükten sonra patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi, tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında koruyucu eldiven giyilmelidir.
 Karışabilirlik Durumu
Pomarsol Forte ve Tachigaren ile karıştırılabilir.
 Antidotu ve Tedavisi
Özel bir antidotu yoktur; semptomatik tedavi uygulanır.

Henüz görüntüleme yok.

“Gaucho FS 600” ilk inceleyen olun;