Ürün Grubu : Diğer Ürünler
Etken Madde : 120 g/l Thidiazuron+60 g/l Diuron (Dropp Ultra)
Formulasyon : SC (Süspansiyon Konsantre)
Ambalaj Çeşitleri : 1 l, 5 l (Dropp Ultra)

Özellikler
Dropp Ultra, koza açtırıcı ve yaprak dökücü ilaçlar olarak doğru ve amacına uygun kullanıldığında pamuk üreticilerine büyük yararlar sağlar. Böylece pamuğun verim ve kalitesine zarar vermeksizin;
-Pamuk makinalı hasada hazırlanır.
-El ile hasat kolaylaşır.
-Pamuğu 3. ele bırakmadan en fazla iki elde toplanması sağlanır, toplama maliyeti düşürülür.
-Pamuğun yapraklarını dökerek taban kozaların çürümesi önlenir.
-Pamuğu kademeli açtırma ve kademeli toplama olanağı ortaya çıkar. Kırağı ve olumsuz hava koşullarından zarar görme riski azalır.
-Hasadı erken bitirip, sonbaharda tarlayı hazırlama olanağı elde edilir.
-Hububat ve kışlık sebze gibi ekilişler için tarlanın erkenden hazırlanmasını olanaklı kılar.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Sorun Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Pamuk
60 ml Pamuk hasadından 10-14 gün önce

Kullanım Zamanının Belirlenmesi ve Dikkate Alınacak Kriterler
1. Koza Olgunluğu
Hasat edilmesi istenilen son koza olgun olmalıdır.
a) Olgun koza, keskin bir bıçakla ortadan enine güçlükle kesilir.
b) Çiğit kabuğunun çevresi kahverengileşmiş olup, lifler ayrılmaya başlamıştır.
c) Olgun koza, lif oluşumu ve tohum gelişimini tamamlamış kozadır.
2. Koza Açma Oranı
Koza açma oranı hangi ilaç veya karışımın tercih edilmesinde önemlidir.
3. Hava Koşulları
Uygulamalar sırasında ve bunu izleyen en az 3 günlük sürede ortalama sıcaklık (gece-gündüz sıcaklık ortalaması) 17°C’nin üzerinde olmalıdır. Bu derecenin altındaki sıcaklıklarda ilaçların performansı düşer.
Kullanma Şekli
İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar su, ardından bir depo ile ilaçlanacak alan için gerekli miktar ilacı koyun.Depoyu su ile doldurun ve aletin karıştırıcısını çalıştırın. Aynı gün tüketecek kadar karışım hazırlayın.
Sulandırılmamış ilaç ekipman üzerine dökülürse kalıcı lekeler bırakabilir; bu gibi durumda bulaşmış kısımları 1 saat içerisinde bol su ile yıkayın.İyi bir ıslatma için yer aletleriyle 15-20 l/da su kullanılmalıdır. 6-8 saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapılmamalıdır.
Hasat
Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan itibaren 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayıba neden olmamak için de hasat çok geciktirilmemelidir. Normal koşullarda uygulamadan 14-21 gün sonrası hasat için uygundur.
Dikkat!
Finish uygulamasından 30 gün içerisinde mısır, hububat, 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebze, 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebze ekmeyiniz.
Dropp Ultra Kullanılan Tarlalarda;
Havuç 3 ay ekmeyiniz.
Baklagiller, Yonca, Kökü ve Yaprağı yenen sebzeleri 2 ay ekmeyiniz.
Hububat, Darı, Mısır 2 hafta ekmeyiniz. Soğan 4 ay ekmeyiniz. Marul 9 ay ekmeyiniz.
Diğer Hususlar ve Uyarılar
Ortalama hava sıcaklığı 17°C’nin altına düşmüşse ilaçların çalışması zayıflar.
Normal koşullarda, ilaçlamayı takiben 10-15 gün sonra hasat yapılabilir. Ama sıcaklık düştükçe bu süre üç haftaya kadar uzayabilir.
Finish uygulamasını takiben 8 saat, Dropp Ultra uygulamasını takiben 24 saat içinde yağmur yağmamalıdır.
Yerrden ilaçlamalarda dekara 20-40, havadan ilaçlamalarda 5-7 lt. su kullanılmalı ve iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.
İlaçlamalarda yayıcı ve yapıştırıcı maddeler kullanılmamalıdır.
Sık ve gür pamuklarda, bir hafta ara ile 2 uygulama yapılmalı, ilk uygulamada dozun 2/3’ü verilmeli, kalan dozlar 5-7 gün sonra uygulanmalıdır.
Erken yaşlanma görülen veya sağlıksız bitkilerde beklenen sonuç alınamayabilir.
İlaçlar metalleri aşındırabilir. Bu nedenle ilaçlama aletleri uygulamalardan sonra bol su ile yıkanmalıdır.
Uygulamalar esnasında ilaçların çevre bitkilere sürüklenmesinden sakınılmalıdır. İlaçları pamuktan başka kültür bitkilerinde kullanmayınız.
Antidotu ve Tedavisi
Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.
Solunum yoluyla olabilecek şidetli zehirlenmelerde hasta, daha sonra ortaya çıkabilecek akciğer ödemisi olasılığına karşı, 72 saat süreyle tıbbi gözetim altında tutulmalıdır.
Yutularak zehirlenmede mide ve bağırsak delinmesi olasılığına karşı dikkatli bir yıkama işlemi uygulanmalıdır. Finish bir asit olmasına karşın nötralize etmek için alkali maddeler kullanılmamalıdır; Kontrendikedir.

Henüz görüntüleme yok.

“Dropp Ultra” ilk inceleyen olun;