Ürün Grubu : Fungisitler
Etken Madde : % 50 Metalik Bakır
Formulasyon : WP (Suda Islanabilir Toz)
Ambalaj Çeşitleri : 800 g, 4 kg, 10 kg

Özellikler

-Kalitesi ve yüksek etkisi ile hazır bakırlı bir ilaç olan Cupravit, hazırlanmasının güç olması ve istenen kalitede göztaşı ve kireç bulunamaması nedeniyle, bordo bulamacının en iyi ve en etkili alternatifidir.
-Su ile çok kolay karıştığından kısa zamanda kullanılmaya hazır hale gelir.
-Çok iyi bir yapışma kabiliyetine sahiptir, yağmurlarla kolayca yıkanmaz.
-Kullanıldığı kapları ve püskürtme memelerini daha az aşındırır.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Elma
Karaleke (Venturia inaequalis) 400-800 g 21
Armut
Karaleke (Venturia pirina) 400-800 g 21
Armut Memeli Pası (Gymnosporangium fuscum) 400 g
Kayısı
Yaprak delen (Clasterosporium carpophilum) 400 g (normal dönem) 800 g (dormant dönem) 21
Şeftali
Yaprak delen (Coryneum beljerinckii) 800 -400 g 21
Yaprak kıvırcığı (Taphrina deformans) 800 g
Domates
Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g 14
Bakteriyel leke hastalığı (Xanthomonas campestris pv.vesicatoria) 300 -400 g
Bakteriyel benek hastalığı (Pseudomonas syringae pv. tomato) 300 -400 g
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 500 g
Patates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 500 g 14
Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g
Fasulye
Antraknoz (Collectotrichum lindemuthianum) 500 g 14
Adi Yaprak ve Hale Yanıklığı (Xanthomones compestris,P.syringae) 300 g 14
Tütün
Çökerten (Damping off [Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Pythiumsp., Alterneris spp., Sclerotine spp.]) 400 g (Fidelikte döneminde kullanılır) 14
Aspir
Yaprak Lekesi (Alternaria carthami) 300g 14
Hıyar
Köşeli yaprak lekesi (Phythophthora syrinngae pv.lachrimans) 300g 14
Şerbetçiotu
Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 500g 14
Yer Fıstığı
Yaprak leke hastalığı (Mycospharella sp.) 400g 14
Patlican
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 500 g / 100 l su 14
Erik
Cep Hastalığı (Taphrina pruni) 800 g 21
Antepfıstığı
Karazenk (Septoria pistacina) 500 g 21
Zeytin
Halkalı leke (Cycloconium oleaginum) 400 g 21
Bağ
Mildiyö (Peronospora destructor) 300-500 g 21
Antraknoz (Ascochyta rabiei) 300-500 g 21
Sebze
Çökerten (Damping off [Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Pythiumsp., Alterneris spp., Sclerotine spp.]) 300-500 g(fidelik ilaçlaması) 14
Narenciye
Uçkurutan (Deuterophoma tracheiphila) 400 g 21

 

İlacın Hazırlanması ve Kullanımı
Cupravit Ob 21 koruyucu olarak uygulanan bir ilaçtır. Bu bakımdan ilaçlamaların tam zamanında yapılması gereklidir. Bitkilere zarar veren mantar sporlarının bitki üzerine geldiğinde zararsız hale gelebilmesi için, bitkinin her tarafının koruyucu bir ilaç tabakası ile kaplı olması gerekir. Özellikle yaprakların yalnız üst yüzü değil alt yüzleride iyice ilaçlanmalıdır.

Etki Şekli
Kontak etkili bir ilaç olup hastalık etmenlerinin sporlarının çimlenmesini önler.

Karışabilirlik Durumu
Lebaycid gibi insektisitlerle karıştırılabilir. Pomarsol Forte WP 80 ile karıştırılmaz.

Antidotu ve Tedavisi
Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkanır. Kan dolaşımına yardım maksadıyla plazma ve Novadrol tatbik edilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Cupravit Ob 21” ilk inceleyen olun;