Aktif Madde: 317 gr/lt Chlorothalonil + 317 gr/lt Metalik bakıra eşdeğer Bakır oksiklorid

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:Kontakt etkili, koruyucu özellikte bir fungisittir. En iyi mücadele hastalık başlanmadan önce bitki üzerine uygulanması ile elde edilir. Cuppomaster iki ayrı aktif madde ihtiva etmesinden dolayı bakteriyel ve fungal birçok hastalığı kontrol eden geniş etki alanlı bir fungisittir. Fungus sporlarının çimlenmesini ve yaprak üstünde tutunmasını önlemek suretiyle etkili olur. İlacın bitkiyi kaplaması ve yapışması çok iyidir. Az şiddetli yağmur ve sulama suyu ile hemen yıkanmaz. SC formülasyonunda olduğu için bitki üzerinde çok iyi bir örtü oluşturur. Rüzgarla dağılması veya tozuması söz konusu değildir.

Ambalaj: 1 lt.

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 250 ml/100 lt.su 7 gün
Mildiyö (Phythophthora infestans) 230 ml/100 lt.su 7 gün

 

UYGULAMA ŞEKLİ

Domateste erken yaprak yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğü zaman ilaçlamaya başlanır.  10-12 gün aralıklarla tekrarlanır.

Domateste mildiyö:  İlk hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10-12 gün aralıklarla tekrarlanır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Cuppomaster Bordo bulamacı gibi alkali ilaçlar ve civa içeren ilaçlarla karıştırılmaz. Genelde WP olarak formüle edilmiş insektisitlerle tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak diğer ilaçlar ve insektisitlerle karıştırılmak istenirse, ön deneme yapılarak fiziki uygunluğunu ve fitotoksisitesini tesbit etmeden kullanılmamalıdır. Birden fazla ilaç ile karıştırmayın. Diğer maddeler ilave edilmeden önce Cuppomaster ilaçlama aletinin deposu içinde karıştırılmalıdır. Yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Henüz görüntüleme yok.

“Cuppomaster®” ilk inceleyen olun;