Aktif Madde: 240 gr/lt Methoxyfenozide

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Ambalaj: 500 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Pamuk Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 37,5 ml/da 2.ve 3. Dönem larva 21 gün
Bağ * Salkım güvesi (Lobesia botrana) 40 ml/100 lt.su Larva, yumurta 7 gün
Elma İç kurdu (Cydia pomonella) 60 ml/100 lt.su Larva 14 gün
Domates(sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 50 ml/da, Larva 1 gün
Biber (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da Larva 1 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Cameo®dan en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Suyla hemen karıştığından her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir.

Bağda Salkım Güvesi mücadelesinde ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, etkili sıcaklıklar toplamının birinci dölde 120 gün derece, ikinci dölde 520 gün derece, üçüncü dölde 1047 gün dereceye ulaşması; fenolojik olarak birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde yumurta aranır ve yumurta açılımına göre ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir ilaçlama yapılır.

Elma iç Kurduna mücadelesinde ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresinde ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Döllere ait ilk ilaçlama zamanını sağlıklı bir biçimde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Birinci döle karşı iki, ikinci döle karşı bir olmak üzere üç ilaçlama yapılır.

Domateste (sera) Pamuk Yaprak Kurduna mücadelesinde ilaçlama, yumurta paketlerinin bırakılması ve zarraklının çıkışı takip edilerek yapılmalıdır. Uygulama henüz yumurta paketleri açılmadan bitkilerin iç kısımları dahil ilaçlanmalıdır.

Biberde (sera) Yeşilkurt mücadelesi için, serada 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5?i bulaşık bulunmuşsa derhal ilaçlamaya başlanmalıdır.

 

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik: Cameo®yu, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlarla karıştırmayınız. Cameo® ile yapılacak karışımları uygulamadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım testi ve küçük bir alanda deneme yapması önerilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Cameo®” ilk inceleyen olun;