Ürün Grubu: Herbisitler
Etken Madde: 300 g/l Bromoxynil + 300 g/l MCPA
Formulasyon: EC (Emülsiyon Konsantre)
Ambalaj Çeşitleri: 450 ml, 900 ml

Özellikler

-Buctril MC, buğday tarlalarında çıkış sonrası yabancı ot türlerinden yabani hardala (Sinapis arvensis) karşı geliştirilmiş bir herbisittir.
-Buctril MC, ALS grubu herbisitlerden farklı ve iki değişik etki şekline sahip aktif maddeden oluşmaktadır.
-Buğday alanlarında sorun olan ve Sulfonylurea grubuna dayanıklı yabani hardal türlerine karşı oldukça etkilidir.
-Yabani hardalın 2-6 yapraklı dönemlerinde kullanılır.
-Kullanım dozlarında kültür bitkisine herhangi bir zararı yoktur.

YALNIZCA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLERDE, BELİRTİLEN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU İLE KULLANINIZ

Bitki Adı Yabancı Ot Uygulama Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
Buğday
Yabani Hardal (Sinapis Arvensis) 35 ml / da / Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 yaprak)

 

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanımı
Önce ilacı ayrı bir kap içerinde karıştırınız. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Hazırlanmış ilaçlı karışımı, aletin karıştırıcısını çalıştırarak içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Kullanılacak su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tip meme kullanılmalı ve basınç 3 atm. olmalıdır. Buctril MC daha çok değme yoluyla etki gösterdiği için yabancı otlar ilaçla iyice kaplanmalıdır. Soğuk hava ve aşırı yağışın ve kuraklığın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.
Etki Şekli
Puma Super, Ralon Super, Attribut Super, Atlantis ile karıştırılarak kullanılabilir.
Antidotu ve Tedavisi
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Normalde midenin yıkanmasına gerek duyulmaz. Fakat ağız dolusundan daha fazla yutulmuşsa, aktif kömür ile mide yıkanmalıdır.

Henüz görüntüleme yok.

“Buctril MC” ilk inceleyen olun;