Aktif Madde: 150 gr/lt Fluazifop-P-Butyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:Geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (post-em.) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. Brace Forte ilaçlama ile hasat arasındaki süre göz önüne alınarak, geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde kullanılabilir. İlaçlama sırasında yabancı otların aktif gelişme içersinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Daha önce kültürel işlemlerle, çok yıllık yabancı otların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaş 15-25 cm boyda iken; bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir. 56 gün
Soğan Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 50 ml/da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde 28 gün
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde 28 gün
Bağ * Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken 28 gün
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) 150 ml/da Köpekdişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken. 28 gün
Mercimek (yeşil-kırmızı) Kısır yabani yulaf (Avena sativa)
Yabani yulaf (Avena fatua)
Kendi gelen hububat (Triticum spp.)
50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56 gün
Şeker pancarı Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaş 15-30 cm boyda iken 56 gün
Yabani yulaf (Avena sterilis) 50 ml/da Yabani yulaf kardeşlenme döneminde 56 gün
Domates Darıcan (Echinochloa crus galli) 75 ml/da Darıcanlar 10-12 cm boyda iken 28 gün
Patates Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
100 ml/da Kanyaşlar 15-20 cm, darıcanlar 8-10 cm boyda iken 28 gün
Kanola Kendi gelen buğday (Triticum spp.) 50 ml/da Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda 28 gün
İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 100 ml/da İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda 28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

İlaçlamada, iyi bir kaplama için (ilacın bitki ve otun derinliklerine de ulaşması için) uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için ilaçlama uygun basınçta (3 atm.) yapılır. İlaçlama için yelpaze memeler en uygundur. Brace Forte, her türlü ilaçlama aleti ile uygulanabilir. Yer aletleri ile dekara 20-40 lt su kullanılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği:Lambda-cyhalothrin, Chlorothalonil ve Primicarb etkili maddeli ilaçlar ile karışabilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Brace® Forte” ilk inceleyen olun;