13-40-13+TE

Fosfor ağırlıklı bu formulasyon, bitkinin ilk dönemlerinde fosfor ihtiyacını gidermek için uygulanır. Kök gelişimini teşvik eder, bitkilerin fosforu depoladığı genç dönemlerinde bol miktarda fosfor sağlayarak bitkiyi çiçeklendirir. İleri dönemlerde ise bitkide çekirdek olgunlaşması için gerekli aşırı fosfor tüketimini destekler.

 

18-18-18+TE

Bitkinin genç dönemlerinde kullanılan, ileri dönemlerde de özellikle bol çiçek açması gereken bitkilerde ihtiyacı karşılayan standart bir formulasyondur. Azot, Fosfor ve Potasyumu eşit oranlarda içerir. İz element katkısı ile düzenli uygulandığında bitkilerin iz element ihtiyacını karşılar.

 

16-8-24+2MgO+TE

Potasyum ağırlıklı bir formulasyondur. Bol verim ve kaliteli ürün için gereklidir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı dönemden itibaren kullanılır. İçerdiği magnezyum ile daha iyi verim alınmasını sağlar. Meyvenin irileşmesini, dolgun ve sert olmasını, iyi renklenmesini dolayısı ile tamamen kaliteli meyveyi hedef alan bir gübredir. Hasat sonuna kadar kullanılır.

 

15-05-30+TE

Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren uygulanan potasyum ağırlıklı bir gübredir. Meyve gelişimini teşvik eder, çatlamayı azaltır, sert ve dolgun meyve yetiştirildiği gibi bitkinin gelişmesi için gereken azotu da ihtiva eder.

 

İçerik

Makro Elementler (% w/w) 13-40-13 18-18-18 16-08-24+2MgO 15-5-30
Toplam Azot (N) 13 18 16 15
Nitrat Azotu (NO3) 4,6 9,2 9,4 9,6
Amonyum Azotu (NH4) 8,4 8,8 6,6 5,4
Üre Azotu (NH2)
Fosfor (Р2O5) 40 18 8 5
Potasyum (К2O) 13 18 24 30
Magnezyum (МgО) 2
Mikro Elementler
Bor (B) 0.01 0.01 0.01 0.01
Bakır (Cu) EDTA 0.01 0.01 0.01 0.01
Demir (Fe) EDTA 0.05 0.05 0.05 0.05
Mangan (Mn) EDTA 0.02 0.02 0.02 0.02
Molibden (Mo) 0.001 0.001 0.001 0.001
Çinko (Zn) EDTA 0.02 0.02 0.02 0.02
Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.

Henüz görüntüleme yok.

“Azuro NPK “Suda Çözünebilir Gübre”” ilk inceleyen olun;